Avaleht
Sinu Horoskoop
Vaata Hetke
Kuuprognoos
Aasta prognoos
Suhtehoroskoop
Värvihoroskoop
Anagramm
Klubi
Artiklid
Nõustamine
Astroloogide Liit
Astrokartograafia
Horoskoop.ee
Astroloogia


up
 

Avalehele
Must Kuu
Päikesemärgid
Saated
Sodiaagimärkide printsiibid


Must Kuumust kuu

must kuu
Kuu tiirleb ümber Maa mööda ellipsikujulist orbiiti.
Kuu apogeeks nimetatakse selle orbiidi kaugeimat punkti Maast.
See on fiktiivne punkt (ei ole taevakeha), mida astroloogias kutsutakse ka Mustaks Kuuks ehk Lilithiks.
On olemas veel ka teistsuguse orbiidi arvutuse abil pisut teise kohta paigutuv True Lilith ja ka asteroid nimega Lilith.
Kõigi nende erinevused ja tähendusnüansid inimese jaoks selguvad kõige paremini tema enda elusündmuste vaatluse kaudu.
Musta Kuud on varem tõlgendatud peamiselt negatiivses võtmes – must, see on halb.
See vaatepunkt on pisut piiratud.
Musta Kuu asukoht näitab pigem ülimalt sensitiivset punkti kaardis.
Samuti punkti, kus inimene ühiskonnast või siis kontekstist eristub, milles on tema sisemine, varjatud individuaalsus.
Mida tekitab sensitiivsus, iseäranis puutudes elu õrnas alguses kokku maailma erinevate mõjutustega?
Seda kirjeldab vast kõige paremini ülitundlik mikrofon, mis hakkab kriiskama, kui heli on liiga tugev.
Musta Kuu jaoks on maailma puudutus algselt justkui liiga jämedakoeline ja nii ei saa ta väljenduda, vaid on sunnitud maailma ees taganema.
Nõnda hakkab ka inimesel Musta Kuu koha peal juba väga tundlikus eas, mil tal puudub veel informatsiooni mõistmise ja töötlemise võime, midagi väga kergesti „kriiskama“.
Mistõttu ta vastab sellele varjamisega, sissetõmbumisega, mahasalgamisega, allasurumisega, et seda ilmingut mitte rohkem tekitada.
Nagu tigu tõmbab sisse oma ülitundliku tundla, kui see kohtab midagi külma, kõva või teravat – õigupoolest mida iganes, sest just ülitundlikkus selles punktis muudab paljud kokkupuuted lihtsalt talumatult tugevaks ja see sünnib juba enne, kui inimene sellest rääkidagi oskaks – meie vastuvõtlikkus ja sensitiivsus on ju väikelapsena eriti tugev.

Niisiis on siin meie olulisim „tagasikäigu“ punkt.
Midagi, mis toob kokkupuutel maailmaga pettumuse, ja kuna väline maailm on eelkõige väljendamiseks loodud, või siis oleks õigem öelda väljendamise kaudu sündinud, siis saabki Mustast Kuust algul selline „teistsugune“ – see, kes hoiab varju, võttes vastavale märgile ja majale iseloomulikule näole just vastupidise – varjava näo selles teemas.
Lõpuks aga keerab sageli välja hoopis vastasmärgi näo ja muidugi konteksti sobimatult – negatiivsena.
See aga ei tähenda, et inimeses vastavat omadust loomupärases mõttes kuidagi vähem oleks, et see temas kuidagi halvem oleks – üldsegi mitte.
See lihtsalt ei pääse „päikese alla“, vaid areneb ja kasvab varjus ja hakkab, mida aeg edasi, seda enam saama ka nö „varjunägusid“.
Nagu ilmutamata negatiiv ühest väga ilusast pildist...
Nendes nägudes on sel juhul tumedust, eemalehoidmist, pettumust, võib-olla väljakutset, plahvatusohtlikkust, eraldatust, kohatuid reaktsioone jne.
Seda kõike just selle tõttu, et ta areneb varju, mitte välja, temas tekib ülekohtu taju, ruumikitsikus, kummituslikkus jne.
Temast saab justkui meie salajane omadus, mille pärast me oleme ülitundlikud, mille vangisolek meid piinab, aga mille avalikuks tulemist me kardame.
See kõik kokku tõmbab aga tugevasti tähelepanu just sellele punktile, ja on ju teada, et kus on su tähelepanu, seal on su jõud.
Nii muutub see punkt ka ülimalt magnetiliseks ja neelates tohutult tähelepanu, kasvab omakorda jõudsasti.
Siin ongi nüüd kaks olulist momenti.
Esiteks on sel punktil omadus mingil hetkel negatiivse näoga välja plahvatada, kui miski teda lõpuks väga survestab, ruumipuudus sisimas väga suureks läheb ja vastuolulisus väga haiget teeb.
Selsamal põhjusel kutsutakse teda mõnedes allikates ka sünnikaardi deemoniks.
Sel juhul plahvatab kogu see ülitundlikkus, pettumus, allasurutus jne välja ja kipub endale eluruumi looma justkui mingi haigus. Mingi ebakõla.
See on ka põhjus, miks Musta Kuud nii sageli negatiivseks peetakse ja kardetakse.
Teiseks muutub Must Kuu oma sissepoole kasvaval teekonnal omamoodi „saatuse sõrmeks“, mis osutab väga sügavasti meile endale, meie olemuse keskmele. Temast saab justkui ülitundlik sisemine andur, mis aitab meil ülima tähelepanu ja tundlikkuse abil saada üha põhjalikumalt teadlikuks oma hingesügavustest. Sellest teemast, millele ta osutab.
Musta Kuu punktis saame tunda ka tõelist üksindust, mis võib muutuda ühel hetkel, kui ta kohtab teadvustamist, sügavaks eneseteadlikkuseks – üksoluks iseenda ja eluga.
Kui soovime olla tõeliselt teadlikud oma olemuse süvakihtidest ja kui teadvus on usin seda kõike läbi töötama, siis on just Must Kuu tema lemmik ja suuresti ka inspiratsiooni, teadmiste ja arusaamiste allikas.
Nii soosib Must Kuu vägagi ka kõikvõimalikke okultseid õpinguid, astroloogiat, kunsti, tervendamist ja kõike, kus on oluline koht intuitiivsusel ja hingesügavustega kontaktis olemisel.
Ta on justkui see esimene punkt, mille abil meil sageli õnnestub tõepoolest puudutada iseennast – oma allikat ja algust, oma süütust ja haavatavust – oma inimlikkust ja jumalikkust.
Sel kombel oma Musta Kuud austades ja kasutades muutub ta valguse kanaliks ja väga sügavate äratundmiste, arusaamiste allikaks.
Tuleb lihtsalt teadvustada tema ülim sensitiivsus ja kinkida sellele teadlikult töövahendid. Austada tema vajadusi, magnetilisust ja „sissepoole olemist“.
Austus on inimeseks olemise valgus.
Must Kuu toob meile kätte meie elu kõige sügavama psüühilise ümberkujunemisega seotud teemad. Meie sügavad kompleksid.
Annab väga selgelt eristuva individuaalsuse ja kui me tõesti tahame, siis õpetab meid seda hoidma ja kasutama parimal kombel.
See tähendab eelkõige ülitundlikkuse teadlikku endasse tagasi toomist.
Taipamist, et välises pole põhjus, vaid põhjus on eelkõige meie enda ülitundlikkuses antud teema suhtes ja sellega kaasnevates varjamistes, pettumuses, allasurutuses, mida see magnetiline punkt omakorda võimendab ja juurde loob, puutudes kokku välismaailmaga.
Teadlikult enda kasuks pööratud ülitundlikkus võib meid juhatada meie kaasasündinud kutsumuse ja kõige sügavamate annete allikale.
See võib avada meie kõrgema eneseteostuse siin inimkogemuses.
Seda aga ainult juhul, kui me ei hakka seda asja välisega klaarima – sel juhul saab pilt tõesti üpris vastuoluline, et mitte öelda deemonlik.
Mustale Kuule on iseloomulik pöörata selle märgi printsiip, milles ta asub, vastasmärki, ja seda negatiivses kontekstis – ta avaldub jääralikult seal, kus oleksid kohased Kaalud, sõnnilikult seal, kus oleks kohane Skorpion jne.

Must Kuu Jääras

Jäära märk on Sodiaagi algus. See on ka inimese algus – mina olen!
Ja just see teema pöördub Musta Kuuga koos otsekui sissepoole.
Varju.
See annab ülisuure tundlikkuse iseenda suhtes.
See annab periooditi justkui ära kadumist, eneses kahtlemist, ülitundlikkust.
Aga ka väga selget eristumist, väga isikupärast individuaalsust.
Sageli vägagi enesekeskset, sest mina-teema on ülimalt tundlik.
Siin võib ette tulla ka hoogsat tormamist kord välja ja siis jälle sisse tagasi – kord valgusesse – siis jälle varju.
Kõik endaga seotud asjaolud on suure tähelepanu all ja isegi tahtmatult tõmbab selline inimene samuti tähelepanu.
Võib kergesti panna teised enda järele ootama, ise seda üldse märkamata, sest tema enda tähelepanu on sedavõrd endasse keskendunud.
Samas võib see pöörata vastupidiseks – tundlikkus teiste vastu võib äkki olla nii domineeriv, et halvab täielikult ja inimene satub ise justkui kaosesse, püüdes toime tulla ümbritseva tähelepanuga.
Siin ilmneb see, mis ongi Musta Kuu puhul üldine – ta pöörab välja negatiivse versiooni oma vastasmärgist – antud juhul Kaaludest.
Tohutu tagasiside vajadus ja ümbritsevaga arvestamine olukordades, kus oleks kohane jääralik enesekesksus, ja see tekitab rohkesti segadust.
Selles asetuses liigub tähelepanu fookus väga teravalt ja kitsalt ja nii toob see asetus inimese ellu ka sageli ootamatuid pöördeid.
Peamiselt just individuaalseid – selliseid, milles ta on üksi ja võib liikuda ootamatus suunas vägagi ootamatult.
Musta Kuu puhul Jääras võib inimene olla sõnades väga sõjakas, aga kui asi jõuab tegudeni, siis äkki ära kaduda – hakkas hirm.
Samuti on neil raske olla tegevusetult. Mõiste „puhkus“ võib neil küll olla meeles, aga selle teokstegemine tundub suisa võimatu – nad on pidevalt tegevuses.
Nad ei talu tegevusetust ümbritsevas, aga samas kui ümbritsev hakkab tegutsema, siis ei talu nad ka seda.
Kuna tema tegevust käivitab tihtilugu seesama iseendaga seotud ülitundlikkus, siis on suur osa tegevusest sisuliselt ebavajalik. See on lihtsalt kaitsekäitumine kõige ehedamas mõttes, mis tekitab omakorda palju segadust.
Ta sekkub sageli toimekalt teise inimese tegevusse, aga seda mitte abivalmidusest, vaid enda ülitundlikkusega seotud sisemisest segadusest, tühistades seeläbi teise tegevuse ja astudes ise kohatus aktiivsuses tema asemele. Sealjuures seda ise teadlikult soovimata.
Kingitus, mille Must Kuu Jääras kaasa toob, kui suudetakse ületada sisemine sügav haav ja sellega seonduv ülitundlikkus, on aga tõepoolest iseendale toetumise võime, individuaalne vabadus ja sõltumatus ning algatusvõime.
Must Kuu Jääras valgustub ja terveneb, kui inimene võtab vastutuse enda eest täielikult endale. Kui ta astub esile, peab üksi loengut, toob oma tegevuse avalikuks, organiseerib organisaatori kohalt, mitte lihtsalt kellegi teise juhitud üritusel oma ülitundlikkusest aetuna sisse ja välja tormates.
Enesetunnetus võib siin kujuneda väga sügavaks ja tugevaks.
Kui osatakse see ülima sensitiivsuse punkt rakendada teadlikult töösse ning võtta vastutus iseenda eest, ilmnevad Jäära märgi positiivsed omadused eriti selgesti.
Kui aga lasta sellel pimesi toimida, siis toob ta kindlasti kaasa väga äkilisi konflikte, olukordade pöördeid ning ägedat rünnaku ja kaitse vaheldumist.
Leidmist end kord agressori ja siis jälle ohvri positsioonilt.
Kui Must Kuu Jääras teostab ennast täielikult, saab tekkinud eneseteadlikkus teenida parimal kombel nii inimest ennast kui ka teisi ning seista parimal kombel eneseväärikuse eest üldisemalt.

Must Kuu Sõnnis

Sõnni märk on seotud omandi kogunemisega, füüsilise lähedusega, vormide sünniga, iluga, küllusega, rikkusega, kehaga, häälega, püsiväärtustega, rahaga jne.
Just nendes teemades on Sõnni Musta Kuuga inimesel ülitundlik punkt.
Mingi vari ja kalduvus neis teemades kogeda pettumust, valu, varjujäämist, kadedust (mis on ka varjujäämise üks nägu). Saada selles vallas mingil kombel haiget juba lapsena, ning nii kujuneb see valdkond problemaatiliseks.
See annab ühelt poolt nende teemade suhtes väga suure külgetõmbe, teisalt aga jälle kalduvuse neid varjata.
Ühelt poolt paneb Must Kuu Sõnnis koguma suisa kortereid, mitte marke või raha, ja selles võib teda tabada samalaadne kogumiskirg – veel üks korter on alati just puudu.
Teisest küljest on tal alateadlik hirm, et ei suuda endale ülalpidamistki hankida.
Nii salvestub sedalaadi kaadreid alateadvusse ja see omakorda loob ellu vastavasisulisi „varjukujusid“
Mustal Kuul on omadus (kuni selge eneseteadvustamiseni) luua ülitugev side tundlike olukordade välise tekitajaga.
Kuna Sõnn on kindel märk, siis siin võivad vihapidamine või ka süüdistamine ning kaebused olla eriti järjekindlad.
Siin võib olla ka looduse ja naise keha kuritarvitamisega tundlikke kokkupuuteid kas siis ohvri või kurjategija poolelt.
Kalduvus olla kehaga seonduvas ülitundlik ja samas ise teda lõhkuda mingitel ülitundlikel hetkedel.
Ka siin on näha, kuidas Must Kuu võib pöörata negatiivsel kombel välja oma vastasmärgi Skorpioni teemad.
Tahtmatu transformatsioonide esilekutsumise seal, kus oleks kohane püsivus, kahtlustamise seal, kus võiks olla kindlameelsus, armukadeduse seal, kus võiks olla usaldus ja nauding jne.
See on kalduvus lõhkuda seal, kus on koht püsivuseks.
Sageli toimub lõhkumine ka süüdistamise kaudu, mis võib olla kindlale märgile omaselt üsna tungiv – ei pea üleval, ei teeni piisavalt, ei hoolitse jne.
Siin nõutakse alimente, ähvardatakse kohtuga ja kasutatakse sageli igasuguseid jõuvõtteid, mis lõhuvad suhete püsivust, õõnestavad usaldust, mida materiaalne tasand kosumiseks ja kogunemiseks vajab.
Tegelikult varjab Must Kuu Sõnnis sel kombel oma tundlikku kohta – ta nimelt ei oska ennast ise ülal pidada ja selle hirmu tõttu peksab ühtelugu sedasama hobust, kelle seljas istub.
Must Kuu Sõnnis ei taha midagi kuulda sellest, et perekondlikud sidemed ei kohusta kedagi teisi ülal pidama ja et iga inimene on sündinud olema sisimas iseseisev ka teisi aidates või abi vastu võttes.
Teine probleem, mida Must Kuu Sõnnis sageli tekitab, on suur hulk lapsi, kes tema arvates lihtsalt peavad olema. Selle all varjab ennast aga jällegi tema tundlik punkt koos alateadliku hirmuga ülalpidamise pärast – ta nimelt kogub lapsi kui garantiid, et teda ennast peab koos nendega ülal pidama.
Kui partner arvab midagi muud, siis tulevad süüdistused kõigis kõige hullemates asjades ning partner peab võtma oma koorma jälle selga ja edasi vedama.
Igal juhul on selge, et need teemad on seotud ülima sensitiivsusega, millele on omane ühelt poolt magnetiline külgetõmme sedalaadi olukordade suhtes ja teisalt tugev ülereageerimine.
Siin esineb niisiis sageli kooselu mitte selle tõttu, et seda tõepoolest tahetakse kui armastuse väljendust, vaid seda tahetakse üksnes kui „kindlat kohta“. Ja samas tekib arvukalt suhteid, mis on kantud varjatud kirest.
Siin on palju segadust, sest kuna Sõnni Musta Kuuga inimesed ei oska suhet ei alustada ega lõpetada, hoiavad nad kinni püsivusest, mis tugineb ülalpidamise teemadele, kartes alateadlikult sedasama ka kõigilt võimalikelt partneritelt, kes võivad ju ka ülalpidamist nõuda. Nii jooksevad nad juba enne minema, kui midagi võiks alata.
Samas kui nad satuvad tugeva ja omamishimulise partneri otsa, siis see veab nad koju nagu härja ninarõnga abil ja lõksus nad ongi.
Niisiis on vangi võtmine, ise vangi langemine ja seal vahel toimuvad üsna kivised lahingud Sõnni Musta Kuuga seotud ülitundlikkuse ilming, mis saab valgustatud, kui inimeses sünnib selle punktiga seoses sügav eneseteadlikkus.
Oma kõige kõrgemas väljenduses annab Sõnni Must Kuu ülimalt täpse kehatunnetuse, vormitunnetuse, materiaalse tasandi rikkuse, looduse tunnetuse või ka väga erilise hääle, millest võib seda teadlikult enese arenguks kasutades kujuneda anne.
Selleks aga tuleks teadlikult asuda selles vallas vastutama iseenda eest.
Mitte oodata ülalpidamist, mitte manipuleerida teistega alateadlikust ebakindlusest, hirmust lähtuvalt, vaid lasta just materiaalse tasandi energiatel hakata voolama läbi enda – ravitseda see sügav hingehaav ja lasta selle kaudu siseneda oma ellu Sõnni märgile omasel küllusel, stabiilsusel, viljakusel.
Ehitada ennast ja miks mitte ka teisi üles, nagu lill ehitab ennast üles seemnest – rahulikult, naudinguga, külluslikult ja tähelepanelikult vormi looma õppides.
Nii saab kõrgeim individuaalne eneseteostus võimaluse ilmneda selle inimese elus.
Võimaluse pöörata Musta Kuu abil sügavasse eneseteadlikkusse.

Must Kuu Kaksikutes

Kaksikud on sodiaagi kõige kiirema liikumise märk.
See on sõltumatuse ja vaimse vabaduse märk.
Informatsiooni edasi kandumise märk. Kaubanduse, dokumentide, piletite müügi ja üldse igasuguste andmetega seotud märk.
Need teemad väljenduvad Musta Kuu kaudu justkui „varjukujudena“.
Siin ilmnevad salajased ning varjatud liikumised, mis võivad olla isegi tööülesanded näiteks luurajana, agendina, aga ka lihtsalt ülim vajadus kuulata pealt kellegi jutte, jälgida salaja mingeid liikumisi või liikuda ise salaja ja varjatud motiividel. Samas ilmneb siin ka Kaksikute Musta Kuu haav – see on just vastupidine Kaksikute märgi loomupärasele tugevusele – sõltumatusele.
Siin ilmutab ennast Amburi märk negatiivsel kujul, ehk siis sõltuvusse sattumine igasugustest „varjuliikumistest“, autoriteetidest, gruppidest, ideedest jne.
Maffia, vandenõuteoreetikud, salaärikad, ideoloogilised ajupesijad, hirmutamisega tegelevad grupid jne.
Ka informatsioonile annab see varjatud näo.
Sageli annab see suure tundlikkuse kuulujuttude, klatši, saladuste suhtes. Võib justkui juhuslikult sattuda millegi peale, millele poleks tohtinud juhtuda, või siis võib tekkida olukord, kus kuulatakse ootamatult pealt inimest ennast.
Võib saada täiesti vale pileti täiesti teise kohta ja teisele ajale kui sooviti, kus aga võib sattuda millegi peale, mille peale justkui poleks tohtinud sattuda, ja muud sedalaadi olukorrad.
See on ka igasuguste agentide, pealtkuulajate, koputajate märk, mille puhul võib samuti sattuda kord ühele ja siis jälle teisele poolele.
Sellega kaasneb üksiti tugev külgetõmme, aga ka tugev paranoilisus nende teemade suhtes – iga sahin võib siin pälvida tavapärasest suurema tähelepanu.
Siin on sügav sisemine haav seotud just mõtlemise ja kuuluvusega.
Suhtlemise ja informatsiooniga, ja nii tekitab see siin tasakaalutust.
Siin pöörab ennast välja Amburi märgi negatiivne nägu.
Asju ei võeta lihtsalt faktidena, vaid nende taga nähakse sageli mingit ideoloogiat, seotakse ennast seal, kus piisaks kiretust ülevaatest, mingite suuremate skeemidega ja sealse susserdamisega.
Sõltumatu mõtlemise asemel võidakse liituda mingite negatiivse suunitlusega ideoloogiliste gruppidega jne.
Ühelt poolt neid asju kardetakse ja üritatakse nende eest peitu minna, teiselt poolt jälle tõmmatakse just neid teemasid ligi ja hakatakse selles vallas justkui maskeeriva tegevusega üle funktsioneerima.
Näiteks suhtlemishirmu katteks lobisetakse lakkamatult, aga tegelikku sügavat suhtlemist ja mõistmist ei teki jne.
Võidakse mängida kompetentset, aga lähemal uurimisel selgub, et ei teata suurt midagi.
Siin on väga oluline haarata endal kratist kinni ja mitte põgeneda tõelise suhtlemise, kogemise, mõistmise, lugemise, asjaajamise eest.
Siin on oluline jõuda teadvuse abil selle alghaavani, selle ülitundlikkuse põhjuseni ja see ära tervendada – ületada see hirm, mis on salvestunud alateadvuse sügavusse veel enne igasuguse teadvustamise võime väljaarenemist. Siis saavad Kaksikute suurepärased omadused avaneda eriti sügavalt.
Neist kõige suurepärasem sõltumatus ja iseseisev mõtlemisvõime.
Kaksikute Musta Kuu puhul on hea tegeleda avaliku informatsiooniga, sõltumatu ülevaate andmise ja saamisega – olla ajakirjanik, kirjanik, režissöör, programmeerija.
Koostada ülevaateid, teha kokkuvõtteid, sorteerida informatsiooni. Kiretul kombel. Mitte end kaasa haarata lastes, mitte sõltumatust kaotades.
Oluline on õppida mentaalselt lõdvestuma, võtma rahulikult olukordi, kus te mitte midagi ei mõtle.
Vabastage ennast suhtlemise kohustusest – te ei pea kõigiga ja alati suhtlema, te ei pea olema nagu ringiliikuv andmebaas, mis on kõigi kasutuses. Te võite lubada endale mitte huvi tunda ja öelda lihtsalt ilma vähimagi süütundeta, et te ei tea seda või teist ja et teil pole selle kohta mitte midagi öelda. Vabastage ennast kalduvusest mängida oma mõistuses kõigi oma suhetega lakkamatult malet, püüdes ette näha teiste käike. Andke endale sõltumatu liikumise vabadus mentaalses plaanis – võime liikuda nagu tuul, mis küll kannab lõhnu, aga ei ole nende külge köidetud. See on teie vabaduse võti.
Must Kuu Kaksikutes annab niisiis erakordse tähelepanelikkuse ja võime haista muutusi suisa õhust, võime leida alati informatsiooni, sattuda just õigetele asjadele õigel ajal ja õiges kohas. Kui seda ei juhi enam justkui salapärane haav ning sellega kaasnev minevikuga seotud jätkuv haavatavus, võib see kinkida vastava ande koos sügava eneseteadlikkusega selles vallas.
Siis avanevad Kaksikute märgi tugevused kõige ehedamal kombel.

Must Kuu Vähis

Vähi märk on sodiaagi kõige sensitiivsem märk ka ilma Musta Kuuta.
See on lapseliku õrnuse, turvatunde, kodusoojuse, perekonna, emaduse, suvesoojuse, varjuliste veekogude, hingearmastuse ja üldse tunnetusega seotud märk.
Must Kuu Vähis toob niisiis ülitundlikkuse inimese ellu sisse just nendes teemades. Emadus, lapsed, turvatunne, tundeelu, kodu, perekond, suguvõsa.
Samas võib see aga tekitada ka näiteks ülitundlikkust seoses suletud veekogudega või koguni suvesoojusega – kõik Vähi teemad on Musta Kuuga Vähis ülimalt tundlikus tsoonis.
Siin võib olla saatuslikke olukordi kõigi mainitud teemadega seoses.
Kodutunne või suhe emaga võib olla seotud mingi haavaga juba varases nooruses.
Emaga seoses võib olla mõni valus mälestus.
Võib olla ka valusaid kaotusi – vanemate, laste, lähedaste või partneri kaotust.
Turvatunne võib olla saanud löögi, mis ongi põhjustanud usalduse peitumineku.
Tunnete väljanäitamine või endale tunnistamine võib olla tohutu eneseületus ja kui sellega peaks kaasnema pettumus või haiget saamine, siis liitub see juba paljude varasematega, mis on alateadlikus mälus ja mis kasvavad kergesti lumepallina.
Just lumepall ongi siin sobilik kujund ka selles mõttes, et Vähi Must Kuu kasvatabki kaitseks enamasti külma ja kõva kaitse ning võib ka teiste vastu sellises kaitseolukorras olla uskumatult külm ja kõva.
Ta küll teeskleb enamasti alati emalikkust, hoolitsust ja empaatiat, aga selle all võib olla külm nagu kivi.
Nii pöörab siin välja Kaljukitse negatiivne nägu.
Külmus ja tundetus seal, kus loomupäraselt oleks koht tundlikkusele ja õrnusele.
Nii on ta veidralt kihiline ja petlik – hoolitsev kiht, selle all külm ja kõva, nagu poleks tal tundeeluga üldse mingit pistmist, ja neid kihte võib olla rohkemgi.
Ometi ei saa lasta ennast sellest petta, sest just ülitundlikkusest ning selle taga olevatest varjatud haavadest ongi need kaitsed algselt tekkinud.
Ta hoolitseb oma partneri eest nagu kõike andestav ja ennastsalgav ema, aga tulemuseks on ikka hülgamine, küünilisus ja hoolimatus.
Ta kurdab selle üle, kuidas tema juurde leiavad alati tee julmad, arad ja hoolimatud kaaslased, kellele tema on kõik andnud, aga need ikka ei hooli temast nii, nagu peab.
Ta küll pühkis neil ninast tatti ja pesi nende rõivaid ja toitis ning kattis ja ikka nad valetavad ja käituvad temaga halvasti.
Kuidas ta ka ei hoolitseks, muretseks ja haletseks, ikka satuvad tema juurde just need kõige hoolimatumad psühhopaadid, sadistid ja terroristid, kes teda vaesekest halvasti kohtlevad.
Nii soovitab ta neil lõpuks pöörduda psühhiaatri poole, sest tema lihtsalt enam ei kannata. Aga mis siis, kui too kaabakas ei taha psühhiaatri juurde minna?
Pole viga – küll Must Kuu Vähis juba teab, kuidas ta nii hulluks ajada, et ta tahaks.
Must Kuu Vähis ootab teistelt õrnust, hoolivust, arvestamist enda tunnetega, aga ise on teiste vastu külm ja kõva nagu kivi.
Veemärkide deemon on passiivset laadi.
Musta Kuu puhul Vähi märgis on see vaikne halin ja ohkamine, teiste süüdistamine hoolimatuses, külmuses, egoismis ja psühholoogilistes probleemides.
Asi on selles, et Vähi Musta Kuu hoolivus teiste suhtes on minimaalne.
Ta üksnes teeskleb seda.
Tegelikult on tal oma kivimüüri taga täiesti ükskõik.
Teda huvitab ainult oma isiklike kapriiside rahuldamine.
Ta ei oskagi mõelda kellegi teise tunnete peale.
Ta leiab, et tema soovid on seadus, ja kui keegi neid soove täita ei taha, siis on tal Vähi deemoni arvates lihtsalt psühholoogilised probleemid, ja kui ta sellega ka nõus ei ole, siis saavad need psühholoogilised probleemid peagi olema, sest küllap Vähi deemon neid juba tekitada oskab.
Must Kuu Vähis oskab pilduda psühholoogilisi või koguni psühhiaatrilisi diagnoose justkui varrukast.
Väliselt on eriti naised Musta Kuuga Vähis väga naiselikud, pehmed ja leebed.
Tegelikult on nad aga sisimas kindlad, kõvad ja külmad ning otsivad endale sageli partnerit, lootes tema psühholoogilisele õrnusele, toele, hoolitsusele. Samas käituvad nad väliselt, nagu see hoolitsev pool oleks nemad ise ning hoiavad niimoodi alateadlikult ka enda käes trumpi – võimalust kaevelda partneri hoolimatuse üle, mis tekitaks viimases süütundeid, ja hoiaks nii teda enda küljes kinni.
Selline väänutamine ja väga mitmekihiline käitumine muidugi kurnab ära mõlemad pooled, viib asjad tasakaalust välja ning lõpuks on jälle pisarad ja psühholoogilised probleemid.
Must Kuu võib pöörata vaheldumisi välja ülimalt sentimentaalse orvu ja väga halastamatu naiselikku/emalikku laadi despoodi nägusid.
Ta provotseerib agressiivsusele ja hoolimatusele teisi ning justkui toitub siis sellest agressiivsusest sellisel varjatud moel.
See on selline kihiline lugu, mille all on tegelikult inimese enda liigõrnuse ja psüühiliste läbielamiste haav, mille tunnistamine ja ravitsemine oleks ainus hea lahendus, et seda kihilist kannatust lõpetada.
Igatahes üks on selge – mingil kombel on siin tegemist hirmudega alistuda, anduda, hirmuga saada hävitatud ja jääda kaitseta, ja see omakorda toob kaasa nende asjaolude üledramatiseerimist.
Hoolides ülekaalukalt vaid enda haavatavusest, võib Vähi Musta Kuuga inimene tuua ka suhetesse märkimisväärset egoismi.
Siin on tegemist sellega, et ülitundlikkus viib tasakaalust välja naiseliku, emaliku printsiibi.
Must Kuu Vähis pöörab välja Vähi märgi kõrgeima võimaliku eneseteostuse alles oma psühholoogiliste probleemide – oma hingehaava tunnistamise ja selle tervendamise kaudu.
Ise sellega tegelemise kaudu, sest muidu provotseerib haav maskeeritud ja kihilisel kombel endaga tegelema kõiki ümbritsevaid, andmata võimalust tõeliselt toimivaks partnerluseks või ka ema – lapse suheteks.
Siin peitub võimalus saada teadlikuks oma tundeelust, sisemisest lapsest, emadusest, turvatunde vajadusest, õrnusest. Ja sedavõrd sügavalt, et sellega kaasneb võime tervendada ja puudutada neid teemasid tõelises õrnuses ning äratundmises ka teistes.
Pääseda ligi nii tundlikule haavale, millele on niivõrd palju kaitsvaid kihte peale kasvatatud ja mille alt saab vabaneda väga sügav hoolitsus, empaatia, mängulisus, armastus.
Tõepoolest hingearmastus.
Nii on siin peidus Vähi märgi kõrgeima eneseteostuse võimalus.

Must Kuu Lõvis

Lõvi märk on loovuse, autoriteedi, kuninglikkuse, suurejoonelisuse, artistlikkuse, eheda eneseväljenduse, armastuse avaldamise, päikeselisuse, laste märk.
Just nendes teemades ilmneb vari Musta Kuu puhul Lõvis.
Nendes teemades on kusagil peidus haav.
Must Kuu Lõvis pöörab lõvilikud omadused tagurpidi ja nii ilmnevad tähelepanuvajadus, välisest sõltumine, lapsepõlvega seotud haavad, ilmetu väljanägemine, tühisuse tunne, ebakindlus ja muud sellelaadsed kompleksid.
Tavaliselt annab neile omadustele mingil moel tõuke ka vastav lapsepõlv, mis alati peegeldab kõige ehedamal kombel saatuslikkust.
Nii tulebki välja, et lõvilikud vajadused on, aga Lõvi ennast mitte.
Seetõttu kujuneb välja vastuoluline käitumine. Oodatakse tähelepanu, aga ise varjatakse ennast ilmetuse taha, soovitakse autoriteeti, aga ise seda kanda võtta ei julgeta.
Igatsetakse olla valguses, aga hoitakse varju ning kogutakse kibedust.
Siin ilmutab ennast Veevalaja märk negatiivses väljendumises – kui Lõvile on omane kohalolek, siis Must Kuu Lõvis tekitab eemalolekut seal, kus oleks loomulik olla kohal, olla keskne omas väärikuses. Must Kuu Lõvis aga luusib mööda nurgataguseid ja käitubki pehmelt öeldes kohatult.
Lõvi jõud, mis ei pääse väljenduma autoriteetsena, moondub seeläbi autoritaarsuseks. Tähelepanuvajadus kasvab ebaloomulikult suureks. Ei märgata ise enam teisi ja ollakse nende suhtes tähelepanematu ning kuna ei võeta vastutust tõeliseks liidriks olemise eest, siis lohutatakse ennast, asetudes kuhugi marionetina paika.
Siis peab Lõvi Must Kuu tähtsalt mäejutlust ja realiseerib oma kogunenud tähelepanuvajadust. Loomulikult ei mõju see sel juhul kohasena ega nauditavana, sest sisuline energia ei ole selles lõvilik, vaid pigem on tunda sisemise puudujäägi kompenseerimist.
Teda haavab, kui teda ei austata, kui temast räägitakse kui kellestki tühisest – nagu hall hiir.
Sel juhul võib ta pugeda lausa nahast välja, et pälvida lugupidamist ja autoriteeti.
Sel juhul võib ta vägagi demonstratiivsel kombel süüdistada teisi selles, et nad teda ei hinda.
Lõvi Musta Kuu kõige sügavam haav seisneb selles, et ta ei armasta ega tunnusta ennast, ja just siit võib tulla ka pööre, mille käigus valgus pääseb varjust välja.
Kogu tema uhkus ja sõltumatu välisilme on pettus – tegelikult on tal pigem häbi enda pärast ja ta on seetõttu väga haavatav ja sõltuv teiste arvamusest.
Eneseväärikus on siin võtmeküsimus. Ta ei pea kerjama armastust, tähelepanu, heakskiitu ega ennast selle järgi kohandama.
Tuleb näha läbi, et selle vajaduse tekitab peidetud haav temas, mis ootab temalt endalt teadvustamise, tunnistamise kaudu tervendamist.
Kuni Lõvi Must Kuu ei väärtusta ega armasta ennast, loob ta pidevalt olukordi, kus saab tunda ennast alandatuna, tühisena.
Ta oleks nagu Lõvi kummitus, mitte Lõvi, sest temast ei sära päikest, vaid ta hoiab ennast hallina ning kerjab hoopis välisest tähelepanu ja tunnustust.
Võttes vastutuse eneseväärikuse, enda tunnustamise eest just sellisena, nagu ta on, saab ta vabaks. Seni kõõlub ta tähtsuse ja tühisuse vahel ning on mõlemast sõltuv.
See vabadus tähendab Lõvi Mustale Kuule aga jõudmist tõepoolest oma südameni ja seeläbi avaneb temas tõeliselt südant puudutav looming, autoriteet, sära, väärikus, hingesuurus. Armastus.
Lõvilikud omadused oma parimas avaldumises.
Lõvi Musta Kuuga tuleb tegelda kõigega, milles on vajalik ennast näidata, esineda, jagada südamest.
Väga hea on harjutada ennast olukordadega, kus on võimalus olla päris omapäi ja võimaliku tähelepanu alt väljas.
Tunnustage teisi ja kandke märksa väljendusrikkamaid riideid, aga käituge loomulikult ja ärge otsige kunstlikult tähelepanu – see ei anna tulemust, sest meie energiaväli teab, mis on mis. Igaüks meist tunneb alati ära, kas tegemist on siira südame kiirgusega või lihtsalt särava tähelepanuotsinguga, mis loodab ennast välisest toita.
Asuge juhtivale kohale üksnes siis, kui see on teie südame tee – ärge asuge tähelepanu lootuses marionetina juhtivale positsioonile.
Kõrgem eneseteostus avaneb Musta Kuuga Lõvis koos tõelise südame avanemisega, mis teeb temast ja tema loomingust soojendava päikese paljude jaoks.
See toob soojad ja südamlikud suhted lastega.
See on tõeline eneseväärikus, mis toetab ka ümbritsevat, nagu on looduse suurejoonelisus ja väärikus võimeline ülendama inimhinge.

Must Kuu Neitsis

Neitsi märgi iseloomulik tugevus on seotud eksistentsiaalse hirmu võitmisega.
Need on täpsus, analüütilisus, tähelepanelikkus, detailsus, meisterlikkus, eristamisvõime, korrastamise, tasakaalustamise, mõistmise võime, konkreetsus, asjalikkus, moraalsus, eetilisus, puhtus, praktilisus jne.
Need on omadused, mis Musta Kuu asetsemisel Neitsis kannavad endas ülitundlikkust, seeläbi kalduvust varju kasvamiseks ning sellega seonduvaks vastuolulisuseks.
Vastuolulisus tekib eelkõige sellest, et inimene Musta Kuuga Neitsis on ülimalt tähelepanelik, detailne ja mõistlik ning seega ta justkui kugistab ümbritsevast igasuguseid nüansse, detaile, ebakõlasid, aga ta ei näita seda välja.
See ülim tähelepanelikkus on nimelt seotud temas oleva haavaga – hirmuga saada haiget selle läbi, et ta ei tunne ennast sisimas praktilises mõttes kindlalt.
Tema enda eneseusaldus praktilises vallas on justkui haavatud ning see sunnib teemat ületähtsustama ja muudab selle kergesti „probleemimagnetiks“.
Teisalt jälle tekitab sisemine rahulolematus ja ebakindlus nõudlikkust teiste suhtes.
Ometi ei lahenda viimane Neitsi Musta Kuu enda probleemi.
See koguneb temasse ja muutub otsekui sisemiseks teravuseks, torkivuseks, risustumiseks, ja nii võib temasse sigineda sügav pettumus ning ülim kriitilisus maailma suhtes.
Ta muutub tasapisi liigagi tugevaks „sääsest elevandi tegemises“.
Ta võib tohutult muretseda tervislike eluviiside pärast ja samas ise üldsegi mitte tervislikult elada, ta võib teha etteheiteid raha kulutamise pärast, aga ise kulutada vahel üsna valimatult või läbimõtlematult.
Must Kuu Neitsis pöörab kergesti nähtavale Kalade märgi negatiivse avaldumise, olles ise täielikus kaoses ja samas nõudes ümbritsevalt ülikriitilisel kombel korda.
Praktiline osavus on tema haavatud teema, mille lahendab üksnes see, kui ta ise tõepoolest võtabki kätte ja arendab endas sedasama alateadlikult kardetud praktilist osavust, läbimõtlemise võimet, tervislikku elulaadi, korrastab iseennast ja oma elu ning selle läbi ka ümbritsevat. Just läbi tegevuse, mis ongi parim võimalus lahendada endas praktilisusega seotud ülitundlik punkt, mis tekitab „palju kära, vähe villa“-laadis ilminguid. Sest teema on tundlik, tundlikkus tõmbab ligi, ligitõmmatu teeb haiget ja see omakorda sunnib kisama, nurisema ja süüdlasi otsima. See kõik kokku on ülimalt ebapraktiline ja raputab omakorda soola sisemisele haavale praktilisuse teemas.
Niisiis.
Neitsi Musta Kuu lahendus on võtta vastutus iseenda haavaga tegelemise eest praktilisel kombel.
See on võimalus õppida vastama kõigile häirivatele asjaoludele, mida Must Kuu ligi tõmbab, parimal kombel – rahulikult, läbimõeldult, praktiliselt, ja arendada iseendas Neitsi märgi meisterlikkust – eristamisvõimet. Mis on mis ja kuidas seda kõige paremal moel kohelda.
Olulised märksõnad on meisterlikkuse arendamine, oskuste omandamine, korrastamine, analüüs, selgitamine ja muu vajalik Neitsi märgi avaldumisega seonduv.
Ka seksuaalsusega on Neitsi Must Kuu sageli probleemide ees.
Tal on nimelt ka kõrgendatud tundlikkus seksuaalsusega kaasnevate nüansside suhtes – alustades puhtusest, truudusest, ümbrusest, põhjusest, tagajärjest, kommetest jne.
See kõik ei lase aga nautida vabadust ja voolamist, sest lubades ennast kaasa voolama, kaob kontroll, ja see on Neitsi Mustale Kuule raske.
Igasugune ebamugavustunne puudutab aga tema ülitundlikku punkti ja sünnitab justkui vastusena sellele rohkelt kriitikat, kohatuid märkusi partneri aadressil, õpetussõnu ja muud, mis viivad ühtekuuluvuse ja naudingu.
Kuivõrd Must Kuu võib olla ka sünnikaardi kõrgeima eneseteostuse punkt, siis on siin võimalusi vägagi meisterliku arengu saavutamiseks, mis tervendab algse haava ja temaga seotud ülitundlikkuse ning seeläbi kingib inimene maailmale mingi tõepoolest väga hea praktilise lahenduse. Midagi tõeliselt toimivat.
Must Kuu viib meid väga sügavuti ühendusse selle sodiaagimärgi teemaga, milles ta asub, ja Neitsi märgis on selleks detailsus ja täpsus ning tundlikkus kriitika suhtes. Nii võib ilmneda rahulolematus ja süüdistamine.
Teiste süüdistamine ja ise samas väga suvaliselt tegutsemine on kergesti ilmnev ebaküps vastus antud teemas. See näitab, et probleemiga ei suudeta toime tulla ja see projekteeritakse välja.
Piltlikult öeldes joostakse mõtlematult ringi ja tehakse samal ajal mõtlematuse vastast kriitikat.
Selline vastus pole lahendus, vaid probleemi kasvatamine.
Lahendus on ülima tundlikkuse ja magnetilisuse aktsepteerimine endas ja sellega töötamine, et leida parim voolusäng sellele rikkalikule märkamiste hulgale.
Nii saab probleemkohast aines loomingule ja arengule, sügavale ja selgele mõistmisvõimele, mis võib siis näidata väga häid lahendusi majandamises, korrastamises, ravitsemises, psühholoogias, suhetes jpm.
Peamine ongi see, kuidas tundliku punktiga kaasnev haavatavus, hirm ja kaitse saaksid pöörduda selle punkti valgustamiseks ja teadvustamiseks endas.
Inspiratsiooni, armastuse ja mõistmise teenistusse.
Inimese enda austus, tähelepanelikkus ja teadlikkus ongi see maagiline valgus, mis on tõesti suuteline parandama maailma.

Must Kuu Kaaludes

Kaalude märgi iseloomulik tugevus on seotud tasakaalu leidmisega suhetes, kooskõla loomise, teineteisega arvestamise oskusega, võimega näha asju kõrvalt ja mõista teistegi vaatekohti. Luua kõige paremas mõttes harmooniat suhetesse.
Must Kuu Kaaludes kannab aga endas tundlikku punkti just nendes teemades.
Nende all varjab ennast haav – Must Kuu Kaaludes annab valuliku varjundiga jääraliku käitumise.
Suhetega seotud valupunkt muudab ta äärmiselt enesekeskseks just sedalaadi asjades, kus oleks vaja olla kooskõlaline ja partneritega arvestav.
Jäära jääralikkus pärineb nimelt sisemisest instinktiivsest tõetunnetusest ja on seetõttu ka kohasena avalduv, Kaalude Musta Kuu enesekesksus on aga pigem sisemise ülitundlikkuse tõttu antud rabe vastus olukordades, kus tegelikult oleks vajalik luua harmooniat ja tegelikku kooskõla mitme individuaalsuse vahele.
Niisiis annab Must Kuu Kaaludes kohatut enesekesksust partnerluses ja Kaalude märgi atribuudid lähevad selles vallas kergesti negatiivsel kombel käiku – ähvardamine kohtuga, oma õiguste nõudmine, teise õiguste äravõtmine, soov kontrollida asju, mida oleks loomulik usaldada teise hooleks jne.
See on tüüpiline näide sellest, kuidas alateadvuses olev haav, valu, hirm haiget saada pööravad ilmingu täpselt vastupidiseks.
Iga asjaolu, mis suhteid puudutab, võimendub otsekohe – hirm kasvab ja tekib vajadus olukorda kontrollida, see omakorda ajab asjad tasakaalust välja, partner tunnetab survet või vangistust ja üritab omakorda ennast kas lahti rebida või kuidagi sellele ebamugavusele vastata ja nii ongi tüli käes.
Kui sedalaadi olukord kasvab väga meeleheitlikuks, siis läheb käiku ähvardamine – lubatakse lahutada, ähvardatakse kohtuga, karistusega jne.
Niisiis on Musta Kuu puhul Kaaludes suhted inimese elus väga tähtsad, aga nad ei õnnestu enne, kui selle teemaga seonduv ülitundlikkus ja hirm haiget saada on teadvustatud. Sel juhul avaneb tee väga tundlikku ja sügavasse suhtlemise võimesse.
Tundlikkus jääb alati Musta Kuu omaduseks. Kuidas sellele aga kõige paremaid ja kohasemaid vastuseid leida, on see, milles tuleb kasvada.
Kasvada teadlikuks selle punktiga seotud teemades. Nii saab Kaalude Musta Kuuga inimesel olema justkui eriti tundlik sensor, mille abil ta võtab edaspidi vastu väga tundlikke signaale, mis teda suhetes juhivad.
Mis aitavad mõista suhteid ja nende sügavamat olemust.
Niisiis on Must Kuu Kaaludes ka võti suhtemeisterlikkusse, mida saab sel juhul rakendada ka laiemas ulatuses. Ühiskondlikus plaanis jms.
See omadus avaneb aga alles siis, kui on ületatud alateadlik ülitundlikkus ja hirm suhetes haiget saada.
Kui selles teemas on avanenud sügav eneseteadlikkus ning võime kuulata teine päriselt ära. Leida ühtekuuluvuses peituv harmoonia, mis avab tee mängulisusele ja annab toetuspunkti kõigi võimalike ebakõlade edukaks lahendamiseks.

Must Kuu Skorpionis

Skorpioni märgile on iseloomulik julgus tungida tuumani, tõeni, selguseni. Surmakartmatus, julgus rebida olukordi alasti, näha läbi, tungida põhjani, jõuda enne surma, läbida transformatsioone ja dramaatilisi muutusi, anduda seksuaalselt, käsitleda ühisvara, sulada ühte jne.
Skorpionile on iseloomulik, et ta ei karda paista välja või väljenduda kuidagi ekstreemselt, kui tema eesmärk on jõuda tuumani – nagu sõduri jaoks ei ole probleem mitte see, et ta on verine ja röögib, vaid see, et tal on vaja iga hinna eest ellu jääda.
See on omamoodi kriiside ja transformatsioonide läbimise julgus, mida Skorpion esindab.
Musta Kuu puhul Skorpionis on aga just need teemad seotud alateadliku haavaga ja ülitundliku punktiga temas.
Must Kuu Skorpionis on kõigi nende teemade suhtes küll äärmiselt tundlik ja neid ka magnetiliselt külgetõmbav, aga ta ei julge neid läbida ega väljendada, vaid kogub neid endasse justkui hauda ja vaikib neist nagu haud.
See koormab kohutavalt tema alateadvust.
Must Kuu Skorpionis võib olla tõeline enesekontrolli deemon.
Ta on ainus Mustadest Kuudest, mille deemonlik nägu on ingellik...
Ta ei luba endale tõsta kellegi peale häält, ta ei luba endale väljendada emotsioone, raevu, kirge. Ta jääb kontrollituks ka olukordades, kus oleks vaja lasta ennast vabaks.
Kui Skorpion tüüpiliselt teenib sisimat tõde ega hooli eriti, kuidas see tõehetk välja paistab, siis Must Kuu Skorpionis täpselt vastupidi – ta arvestab ümbritsevaga ja kontrollib ennast selle hüvanguks väga sügavalt. Ta arvab, et inimesed ei kannata tema emotsioone välja.
Ta ei luba endale isegi halbu mõtteid.
Ja ta ise on äärmiselt šokeeritud inimestest, kes lubavad endale emotsioone – nii ilusaid kui näiteks teiste peale karjumist.
Kuigi ta püüab iga hinna eest vältida skandaalitsejaid ja emotsionaalseid tüüpe, tõmbab ta justkui magnetiga just neid ligi.
Ja nii püüab ta päästa ennast ja oma lähedasi igasugu marodööride käest.
Nii ongi tal üpriski ingellik välisilme.
Ta ei lähe kunagi endast välja, kui teda solvatakse, ebamugava olukorra kannatab ta lihtsalt välja. Ta on võimeline täitma ebameeldivaid tööülesandeid, nõudmata suurt tasu. Ta ei taha ka sugugi välja paista ega lase ennast sageli isegi mitte kutse peale lavale meelitada – ta leiab, et pole veel valmis. Ta on väga truu täitma endale antud ülesandeid ja ka isiklikes suhetes ei jäta ta partnerit isegi kõige põhjendatumal juhul maha, et mitte teha haiget ja põhjustada tüli.
Musta Kuud Skorpionis häirib tugevasti, kui keegi väljendab oma emotsioone, räägib oma annetest või soovib välja paista. Seda just selle tõttu, et igasugune emotsionaalne eneseväljendus on seotud tema tundliku punktiga ja haavaga selle all ning ta soovib seda mitte puudutada.
Nii tekib tema elus sageli olukordi, kus miski on talle ebameeldiv või talumatu, aga muutust teha on raske, sest ta ei lase käiku emotsionaalseid jõude, mis võimaldaksid millelgi muutuda.
Siin ongi Skorpioni Musta Kuu puhul eriti selgesti nähtav, kuidas Skorpioni teema on alateadliku hirmu tõttu pööratud – kui Skorpion on transformatsiooni märk, siis Must Kuu Skorpionis püüab just transformatsiooni vältida ja käitub nagu Sõnn – negatiivne Sõnn, kes mitte ei säilita enda oma, mis oleks positiivne, vaid säilitab võimatust ühinemiseks suhetes.
Skorpion on ju positiivses mõttes see märk, kes loob võimaluse ühinemiseks sügavuti kehas ja hinges. Minnes ühtsusse läbi eraldavate väliste takistuste, vormide.
Must Kuu veemärkides on passiivsuse deemon. Nii on ka Skorpioni Musta Kuu deemon vaikija. Ta võib lihtsalt mingi hetk teiega mitte rääkida ja nii piinlete süütunnetes ja sellega ta omakorda provotseerib teid enda peale plahvatama, toimides sisuliselt vampiirina.
Skorpioni Musta Kuu puhul on parem mitte püüda selgust saada, mis teda solvas, miks ta vaikib, ja mitte tunda süüd. Ta ise kutsub selliseid asju esile ja sisimas teab seda. Kui te ei allu tema vaikivale provokatsioonile, siis mõne aja pärast käitub ta, nagu poleks midagi olnudki.
Tegelikult oli see ju tallegi pigem kergendus, sest emotsioonide puudumine on Skorpioni Musta Kuu puhul illusioon.
Must Kuu Skorpionis kogub endasse emotsioone, vajab neid, aga kardab ja ei oska väljendada.
Need emotsioonid on temasse lukustunud nagu tuli vulkaani südamesse.
Just see ongi probleem, sest kui Skorpioni Musta Kuu soov vaikuse ja rahu järele täituks, siis ühel hetkel paugutaks ta ise nii, et kõik ehmuksid poolsurnuks. Ja tema ise eriti, sest sellist käitumist endale andestada püüdes kitkuks ta ilmselt peast suurema osa juukseid ja oleks sügavas ahastuses.
See ongi põhjus, miks selle ingelliku deemoni ümber tekib ikka ja jälle skandaale – ta ise kutsub seda esile, et mitte lõhki minna.
See lahendab pinge, kui keegi ennast tema peale välja elab, ja nii saab ta ise taas oma emotsioonide välja elamisest kõrvale hiilida.
Nii jätkubki sedalaadi asjaolude kordumine, kuni ta õpib ise väljendama vabalt ja naudinguga oma emotsioone, kirge, loomingut, muutumisvõimet jne.
Niisiis on Skorpioni Musta Kuu puhul vaikuses peidus torm.
Kuni ta pole teadvustanud oma sisemist haava, oma hirmu muutuste ja emotsioonide ees, käitub ta nagu Sõnn, kes hoiab kõike muutumatuna, istub vaikselt, töötab kohas, mis ei meeldi, ja kas või sandikopikate eest ning kogub enda sisse vulkaani.
Must Kuu Skorpionis kardab surma, aga samas provotseerib teisi ületama piire, korraldama skandaale, muutuma – sest surm ongi ju muutumise energia.
Niisiis on ta muutumisvõimeliste inimeste jaoks üksiti ka tugev arengu kiirendaja ja muutuste esilekutsuja.
Ka ühisvaraga seotud teemad võivad olla Skorpioni Musta Kuu jaoks hirmudega seotud ja ta võib suisa sõnnilikult hoida oma rahakoti rauad lukus, koonerdada nii, kuidas jaksab.
Maagia võib olla tema jaoks tabuteema, sest ka see on kaudselt seotud transformatsiooni ja muutumisega.
Niisiis on ka kõikvõimalikud okultsed süvenemised, sh astroloogia, Skorpioni Musta Kuu jaoks väga hea võimalus ületada teadlikult hirm alateadvuse süvakihtide ees.
Veel on Musta Kuuga Skorpionis teemaks maksimalism, mis on osaliselt seotud samuti allasurutud emotsioonidega. Nii tekib olukord, kus ta ei luba endal mitte midagi väljendada, aga sees kasvab soov olla mitte lihtsalt hea, vaid suisa parim, suurim jne – justkui vastuseks ka kõige väiksemate emotsioonide allasurumisele. Ta keelab endal minna isegi oja äärde, aga igatseb sisimas mitte vähem kui ookeani järele.
Samalaadne olukord ilmneb ka isiklikus elus.
Seoses emotsioonide mitteväljendamisega loob see pildi tuimast ja tundetust inimesest ja kuna ta ei väljenda mitte midagi, siis partner hakkab selle tõttu ennast halvasti tundma, mõistatama, mis tema sees võiks toimuda, hakkab igaks juhuks pakkuma midagi omalt poolt või kahtlustama, et temas on mingi viga või ei olda temaga rahul ja nii tekivad probleemid. Lõpuks ajab see partneri meeleheitele, ta hakkab jõuga mingit emotsiooni, mingit vastust või selgust välja pressima ja nii on Must Kuu Skorpionis provotseerinud järjekordse rünnaku. Mingil hetkel läheb asi nii tasakaalust välja, et partner enam ei suuda midagi lahenduseks pakkuda ja lahkub. Kui aga partner ei lahku ja on rahul sellise vaikusega, siis ongi vaikus nagu hauas, täis sügavat varjatud rahulolematust, mis kasvatab kusagil sisimas vulkaani.
Musta Kuu puhul Skorpionis ongi kõige ebaskorpionlikum see, et ta soovib stabiilsust – Must Kuu Sõnnis seevastu hulgub mittesõnnilikul kombel ringi ega suuda partnerluses püsida.
Skorpioni Musta Kuu lahendused on niisiis äratada teadlikkuse abil endas ellu Skorpioni omadused – riskivalmidus, muutumisvõime, emotsionaalne jõud.
Valige ametiks päästja, kirurg, arst, tegelge tööalaselt elu ja surma küsimuste, astroloogia, psühholoogia, ühisvara haldamisega, tehke transformatsiooniga seotud töid nagu matustega seonduv, hauakaevamine või jäätmekäitlus.
Väljendage oma emotsioone läbi luule, läbi seksuaalsuse, läbi riskide võtmise vajalikeks muutusteks, läbi väärilise töötasu küsimise.
Võtke lihtsalt ingli mask maha ja see, mis ilmub, on ehe ja asjakohane selles elus, mida elate.
Kuna Must Kuu on ka sünnikaardis kõrgeima võimaliku eneseteostuse punkt, siis Must Kuu Skorpionis ilmutab siin võimet tõeliselt aidata inimestel läbida ja mõista transformatsioone, hingepuhastust.
Avada endas ürgset süütust ja sügavat muutumisjõulist eneseväärikust.

Must Kuu Amburis

Amburi märk on ideede ja ühismõtete märk. See on visioonide ja kultuuri märk.
Õpetuste ja ideoloogiate märk. See on märk, kus individuaalsed mõtted koonduvad manifesteerimiseks. Kuju andmiseks võimalikult sügavale ja ühendavale tõetunnetusele elust, elulaadist, eetikast, toimimisest jne.
Musta Kuu korral Amburis on see teema kaetud varjuga ja kannab endas alateadlikku haava.
See on inimese alateadvuse tundlik punkt, milles on kunagise haiget saamise jälgi ja mis juba varases nooruses, kui tunnetus on erk, aga mõtlemisvõime veel välja kujunemata, enda jaoks tundlikke teemasid magnetiliselt külge tõmbab.
Nagu teo tundlake, registreerib iga väiksemagi puudutuse ja hakkab koguma varju antud temaatikat.
See hakkab varjatuna kasvama ja ühel hetkel tuleb sellega päris kindlasti tegelelda, et ta ei kujuneks mässavaks vangiks sisimas.
On ju inimteadvuse ülesanne tuua alateadvusele valgust, äratundmist, mõistmist ja vabadust. Must Kuu on aga selline punkt, mis algul hakkab kasvatama varjus olevat.
Amburi Must Kuu pelgab üle kõige oma mõtete liitmist teiste mõtetega ja oma mõtteloomingu, arusaamiste ja ideede väljatoomist.
Ta kipub ajama amburlikke asju kaksikulikul kombel ja nii omandab see negatiivse näo.
See on ühise asja nagu isikliku ajamine, ehk Must Kuu Amburis kuulutab ennast kergesti Jumalaks inimeste seas.
Kui temas ilmneb deemon, siis võtab ta kindlasti Jumala rolli.
Ta kritiseerib kõiki teisi, alavääristab nende teadmisi, kuulutab enda ainuõigeks guruks ja samas muudab ise Kaksikutele omasel kombel kogu aeg oma mõttelaadi, hüpleb pinnapealsete faktidega vehkides – visiooni siin välja ei kujunegi, ei kujune ka ühisloomingut, nagu on Amburi märgile omane – kujuneb kaksikulik infokogumine, sorteerimine ja selekteerimine, mis on liiga pinnapealne, et mõjuda jumalikuna.
Samuti ilmneb kohatu sõltumatus ja sihitu ringisõitmine seal, kus oleks vajalik koostöö ja mingi ühise idee väljatöötamine.
Musta Kuu puhul Amburis puudutab inimest kergesti kõik, mis on seotud ideedega, mõttelaadiga, usuga, religiooniga, haridusega ja teda provotseerib teiste inimeste iseseisev valik, mis erineb tema omast.
Ta justkui vajab ja otsib globaalset ideed.
See vajadus on temas tugev, aga samas tegutseb ta liiga sihitult ja pinnapealselt, et see vajadus teostuks.
Tal on raske viia oma veendumus nii sügavale, et see saaks liituda teiste inimeste ideedega läbi tõelise äratundmise ja võimaldaks võita tema alateadvuses varjuvaid ühiskondlikku laadi hirme.
Kuna Ambur on tulemärk ja Kaksikud õhumärk, siis Musta Kuu puhul Amburis on ülitundlikkusega seotud väljalöögid ka tulised ja tormilised. Siin on tegemist tõelise „valeusuliste põletamise sündroomiga“.
Asi on selles, et ideelisus, usk ja veendumused on Musta Kuu puhul Amburis algselt fiktsioon – tegelikult valitseb temas kahtlus ja kõigutatavus ning just selle tõttu süüdistab ta kergesti ümbritsevat usu, veendumuste ning kõrgema tõe puudumises.
Kaitseks mängib ta küll Jumalat, aga tegeleb sinna juurde täiesti konkreetsete maiste asjadega või suisa tühja-tähjaga, milles puuduvad vahel isegi tunnetatavad sisemised seosed, rääkimata kõrgemast tõest või usust, sügavast sisemisest ühendusest oma allikaga.
Niisiis on siin ohuks seesama suure ulatusega tähtsa näo tegemine, samal ajal ülimalt kohaliku tähtsusega argiasjadega toimetades.
Ta neelab igasuguseid mõtteviise, poliitilisi arutelusid, ideoloogilisi tekste, pühakirju ja samas see ärritab ja ummistab teda – kõik see ajab raevu ja paneb võitlema. Ta ei usalda oma intuitsiooni, ta ei võta sügavust vaimses plaanis ja seetõttu on sunnitud võitlema sageli üle jõu käiva infohulgaga liiga pinnapealsel kombel, et seda seljatada.
Tema käitumises ilmneb diktaatorlik joon ning õpetlaslikud maneerid.
Must Kuu Amburis ilmutab end ka sageli ettekuulutaja rollis.
Musta Kuu puhul Amburis on hea arendada endas tõeliselt amburlikke jooni.
Reisida kaugetes maades, ilmutada huvi võõraste kultuuride juurte, sügavuse vastu.
Tegeleda religiooni, hariduse, poliitika või muude amburlike valdkondadega süvitsi.
Samuti astroloogia, esoteerika või muude inimkonna sügavamat ühtsust peegeldavate õpetuste, meetodite, pärandiga.
On hea õppida võtma rahulikult ka seda, kui tegeletegi igapäevaste praktiliste asjadega, ja mõistma, et kõigi tegevuste taga ei pea olema kõikehõlmavat ideed.
Oleks hea õppida tundma olemasolevaid ideid ja õpetusi nii süvitsi kui võimalik. Sedakaudu leida ühendus ka oma sisetunde ning intuitsiooniga, mis sünteesibki lõpuks sügava äratundmise ja annab võimaluse liituda maailma amburliku temaatikaga oma unikaalse visiooni kaudu.
Oluline on õppida teadlikult aktsepteerima asjaolu, et igal inimesel ongi maailmas oma ajalugu, idee, oskused, usk ja kultuurilised vaated.
Nii on võimalik teadlikult osutada lugupidamist ka kõigi seni olemas olnud ideede, õpetuste ja religioonide vastu.
Siin tuleb ka kasuks igasugune kontaktide loomine tõeliselt pühendunud ja sügavamõtteliste inimestega, mis aitab ületada alateadlikku hirmu ning leida sõbralikku ning loomupärast omaksvõttu ühismõtete maailmas.
Must Kuu Amburis teostab ennast parimal kombel, kui on tõeliselt tutvunud maailma kultuuri, religioonide ja haridusega, ületanud alateadliku hirmu nende teemade ees, saanud sügava mõistmise osaliseks arhetüüpidest ja inimkonna arengust üldisemalt.
Omandanud sügava arusaamise ühiskondlikest protsessidest ning see on andnud talle sisemise rahu ja ühtekuuluvuse tunde.
Sel juhul teostab ta ennast parimal kombel kui läbinägelik visionäär, õpetaja.

Must Kuu Kaljukitses

Kaljukitse märgi iseloomulik tugevus on vormihoidmises, vastutusvõimes, enesevalitsuses, tugevas selgroos või ka tahtejõus.
Kaljukits sümboliseerib sodiaagiringis toetavat ja teadlikkust manifesteerivat vormi.
Mõistuse võitu ja tippsaavutust, mida on tegelikult iga hästi vormistatud samm teadlikkuse teekonnal, et seejärel taas astuda tundmatusse.
Just need omadused on Kaljukitse Musta Kuu puhul varjutatud.
Need on seotud alateadliku haavaga ning ülitundlikkusega antud teema suhtes.
Siin pöörab Must Kuu inimese käitumise kergesti negatiivseks vähilikkuseks.
Turvatunde otsimiseks ja suutmatuseks võtta vastutus sellistes kohtades, kus see oleks väga vajalik ja loomulik.
Ta on justkui abitu lapsuke keset korralagedust, mida ta ei suuda korda teha.
Ta võib töötada kui tahes palju, kõrgemale palgale või ametile ta ei jõua, ja selles kõiges süüdistab ta ühiskonda ja tööandjat, kes tundub talle alati ahne ja ablas ega hooli töötajatest.
Samuti tundub talle, et teda ei austata ka sugulaste seas ning perekond ei hoolitse tema eest sugugi. Lähedased peaksid tema arvates teda rahaliselt toetama ja aitama, olgu ta siis väeti lapsuke või nõrguke pensionär. Naise kohustus on meest aidata ja mehe oma naist ülal pidada ja mingit sellist asja nagu „aitäh“ sellise normaalse asja eest mõistagi ei kuule, sest talle tundub, et teie ise ju tahate, et kõik see oleks korras ja nüüd täitke ise ka oma tahtmised.
Samas ei talu Must Kuu Kaljukitses mitte kellegi teise korrastamisi – tema tundlik punkt on just nimelt vormiaspekt ja seepärast ta arvab, et kõik peavad küll korrastama, aga just nii, nagu tema tahab – samas ta on veendunud, et teised teevad seda nende endi huvides.
Sellest segasest olukorrast arusaamist takistab tal väga kerge solvumine ja sellega seonduvad skandaalid.
Mustale Kuule Kaljukitses on omane ka see, et ta ei vabanda peaaegu mitte kunagi.
Selles on tema äraspidisena avalduv Vähi märgi õrnus.
Seesama suutmatus võtta vastutust. Ta kamandab küll teisi enda huvides tegutsema, aga ütleb, et kõik teevad seda enda jaoks ja peavad vastutama.
Niisiis ilmutab deemon ennast Kaljukitse märgis ülimalt korranõudlikuna ja soovib kõike väga lihtsalt saada, samas ta ise ei ole võimeline korda looma ega midagi üles ehitama. Samuti on tal raskusi enda eest vastutamisega ja kui ta satub olukorda, mis provotseerib tema alateadlikku hirmu, siis ta käitub nagu laps ebameeldivas situatsioonis, teeb skandaali, karjub, solvab, trambib jalgu, mängib solvunut ja käitub üldse mittekonstruktiivselt.
Kaljukitse Musta Kuu deemoni puhul mõjub huvitaval kombel hästi see, kui olla tema suhtes karm.
Tõsta ta skandaalitsemise korral ukse taha, kutsuda politsei või muu selline reaktsioon võib panna ta teist lugu pidama ning ennast kokku võtma, aga kui olla tema tujutsemise suhtes hea ja hooliv, võib ta muutuda justkui hellitatud lapseks, kelle kaebused on lõputud.
Musta Kuu puhul Kaljukitses on vastuolulisus tingitud eelkõige sellest, et ta on üksiti ülimalt solvunud, et teda ei edutata, ei tõsteta esile tema pingutusi ega kohelda väärikalt, aga samas puudub tema enda käitumises igasugune valmisolek juhi kohale asumiseks, vastutuse võtmiseks või selja sirgu löömiseks.
Ta tahab olla üles tõstetud nagu imik ja tarbida kõrguses hüvesid ning austust, aga ta ei taha sinna ise kasvada, nagu kasvab igasugune struktuur – olgu see lill, puu või inimteadvus.
Ta ei taha alustada väikesest seemnest, et saada suureks lilleks – ta tahab kohe ja ei oska astuda läbi vajalikke astmeid, vastutades ise enda teekonna eest.
Ta ei korista näiteks tuba, kuna ei näe segamini toal seost oma edutuse või rahamuredega, ta kannab lohakaid riideid, sest ei näe, kuidas see võiks olla seotud sellega, et teda ei kutsuta kuninga vastuvõtule – ta ei valmistu mitte mingil kombel ette selleks, millest unistab, ja samas on solvunud, et seda pole tulnud, teda pole kutsutud, et pole tehtud.
See suur töö ja ametikõrgendus, milleks ta peab ennast vääriliseks, on fiktsioon – seda pole. Kui ta on kaks tundi tööd teinud, siis ta lebab kogu ülejäänud päeva diivanil ja puhkab ületöötamisest välja.
Kuna ta kardab võtta vastutust, siis ta ei võta ka initsiatiivi ühegi tõsisema ülesande täitmiseks, vaid piirdub üksnes mõne väikese praktilise ülesandega, mille suudaks ära teha iga loll, ja samas ootab suurt edutamist.
Must Kuu Kaljukitses võib toimida läbi alateadvuse koguni selliselt, et kui on lähedal keegi, kes hoiab, toidab, katab, siis ta muutub otsekohe abituks ega tee mitte midagi, ja kui aitaja eemaldub, siis ta alles alustab ise enda ülalpidamist.
Musta Kuu puhul Kaljukitses on sageli esinev just austuse ja lugupidamise puudumine, inetud väljendid, solvamine – ka see on justkui struktuuri puudumine temas ja omamoodi struktuuritu kaitse, mis käivitub lapsikuna läbi täiskasvanu ja mõjub seetõttu kummaliselt.
Lähedaste jaoks on Must Kuu Kaljukitses paras katsumus, sest tema jonniv lapsepõlv kujuneb pikemaks kui teistel ja nõuab ümbritsevatelt üsna palju enesedistsipliini, et inimesest kasvaks tõeline Kaljukitse aspekti teostaja selle kõige paremas tähenduses.
Et kõik need eespool kirjeldatud probleemid laheneksid, on Musta Kuuga Kaljukitses vaja kõigepealt teadvustada oma alateadlikud haavad ja hirmud toodud teemades ja teadlikult võtta vastutus vormi loomise eest oma elus, korra loomise eest, iseenda sammhaaval ülestöötamise eest, endale ja teistele toetava struktuuri loomises osalemise eest jne.
Selleks on väga head kõik tööd ja ülesanded, kus on vaja kanda vormi, vastutada vormi loomise või hoidmise eest – sõjavägi, vangla, merelaevandus, politsei, maksuamet jne.
Aga ka mänedžeritöö või juhtivatel kohtadel töötamine, kus peab teadlikult vastutuse võtma, sest alateadvuses pesitsevat hirmu, mis pöörab välja vähiliku hädakisa täiesti sobimatus kontekstis, on võimalik päriselt ületada üksnes praktilises olukorras teadlikult vastutust võttes.
Selleks on hea õppida võtma rahulikult ka neid olukordi, kus vorm on ebakindel ja asjad muutlikud, et ei käivituks automaatselt alateadlik hirm.
Parem on ka see, kui võtta lihtsalt vastutus oma tegemiste ja mittetegemiste eest – millised iganes need poleks, ja mitte valida enda asetamist ohvri rolli, millele järgneks taas tuttav hädakisa.
Kui märkate, et tarbite juba tublisti üle aja ümbritsevate emalikku hoolitsust, siis lõpetage see olukord teadlikult ja asuge enda eest vastutama.
Sealhulgas jälgige, et käituksite ümbritsevaga lugupidavalt – ka see on struktuuritunnetuse ja enda eest vastutamise üks ilming, mis toob kaasa paljude asjaolude paranemise teie elus.
Veel on Mustale Kuule Kaljukitses ülimalt lahendav õppida võtma samm korraga – seal, kus ta parajasti on, ja selles, mis hetkel võimalik, ja mitte hakata unistama taas sellest, et keegi tuleks ja tõstaks ta kohe uude suurde majja, palju paremasse ühiskonda, rahahunnikusse, auväärsesse ametisse või mujale nõnda, et ta ise pole astunud selleks vajalikke samme.
Kui Must Kuu Kaljukitses õpib aga minema ise sammhaaval, võttes iga sammu eest teadlikult vastutuse, on ta võimeline teostama Kaljukitse printsiibi maksimaalselt. Ta omandab võime jõuda tõepoolest tippudesse ning väljendada vormi ülimat valdamist alal, kus ta on valinud ennast teostada.

Must Kuu Veevalajas

Veevalaja märgi iseloomulik tugevus on seoste nägemine, uudsed vaatekohad, üldinimlik mõistmine, inspiratsioon, võime vaadata asju kõrvalt, luua seoseid, taipamisi, arusaamisi. Näidata asju ülevaatlikult, läbistavalt, uudses kontekstis, rakursis, plaanis.
Tabada erinevaid tähendusi ja ühtekuuluvusi näiliselt erinevate asjade vahel. Võime vabastada vaimu vormist ja tuua uut hingamist.
Just need omadused on Veevalaja Musta Kuu puhul varjutatud mingi alateadliku hirmuga.
Just nendes teemades peitub inimese alateadvuses üks ülimalt tundlik punkt, haavatavus, mille varjamiseks ta on loonud käitumismustri, mis teda mitte just kõige paremal kombel ei teeni ja mis ootab teadvustamist, et saada endale kohane avaldumine.
Must Kuu Veevalajas annab väga sõbraliku, viisaka, suhtlemisalti, armastusväärse ja rahuliku välisilme.
Ta on tõesti väga sümpaatne tegelane, kes ei trügi esile, ei nõua autasusid ning pälvib kindlasti oma töökollektiivi või ka sõprade lugupidamise ja heatahtliku suhtumise. Ta propageerib sõbralikkust ja üksteisemõistmist.
Pealt vaadates tundub tõesti, et see inimene on juba rahu teinud kogu maailmaga ja tunneb elu kõige sügavamat tõde.
Aga see kõik kestab üksnes senikaua, kuni asjad muutuvad konkreetseks. Kuni keegi soovib temalt praktilist nõuannet, mida saaks ka kasutada, või veel hullem – kui mõni arvab ise teadvat, kuidas asjad on.
Siis muutub Must Kuu Veevalajas sootuks teistsuguseks ja tuleb tunnistada, et üsna autoritaarseks.
Ta teeb jõuliselt selgeks, et selle teise teadmine on täielik tühjus ja tühisus ning tema on igatahes hoiatanud ja kui seda ei kuulata, siis ise kahetseb hiljem.
Ühesõnaga, ta kipub ähvardama ja käituma, nagu keegi peale tema ei teaks, kuidas õigesti elada.
Ta väljendab oma pahameelt sageli koos üllatunud ilme ja teatava üleoleva hoiakuga, mis teise täielikult põrmustab.
Must Kuu Veevalajas on häiritud ka siis, kui keegi tema läheduses püüdleb sihipäraselt isikliku edu poole tema nõuandeid järgimata või veel hullem, kui püütakse talle pärast mingit õnnestumist oma retsepti pakkuda.
Deemon ilmub välja tavaliselt ähvardades ja hirmutades ebaõnnega, kui tema nõu kuulda ei võeta. Kui keegi räägib tema kuuldes oma plaanidest, mis talle ei meeldi, siis ta hakkab neid maha tegema, et neist loobutaks.
Talle on omane näidata sisemiselt ebamugavas olukorras välja üleolevust ja hakata alavääristama seda, mis teda häirib, sest Must Kuu Veevalajas pöörab ülitundlikel hetkedel kergesti välja Lõvi märgi negatiivse poole.
Peab kõrgeid kõnesid ja käitub nagu tsaar olukorras, kus oleks vaja üles näidata veevalajalikke väärtusi – vendlust, mõistmist ja teise inimese vaatekoha austamist.
Must Kuu Veevalajas on justkui „kommunismi kummitus“.
Just nimelt kummitus, sest kogu tema võrdsuse, vendluse ja inimarmastuse ideed pole temas reaalselt toimivana olemas.
Ta on sisimas tegelikult inimestest eraldatud ja temas peituv vastuolu ongi selles, et kuigi väliselt on ta justkui eriti kollektiivi kuuluv, siis sisemises plaanis on ta eriti eraldi hoidev ja ainult oma asja ajav. Teiste heaolu teda tegelikult ei huvita.
Tema jutt, et ta ei vaja midagi ja et kõik olgu vabaduses, võrdsuses ja vendluses, on üksnes loosung. Sisimas tunneb ta ennast nagu tsaar, kogu õukond kuulub talle. Tema puhul ongi selline kummaline lugu, et ta laseb meelsasti endale tuua ja kokku kanda maju, autosid ja luksust, mille nimel ise lillegi ei liiguta, deklareerides samas, et seda pole talle üldse vajagi.
Tema lõhestumine seisneb selles, et ta kannab veevalajalikke ideaale sõprusest, vendlusest, mõistmisest ja vabadusest, aga sisimas käivitub vähimagi ebakindluse korral lõvilik valitsev käitumine kohatus kontekstis ning autoritaarsel kombel.
Tekivad vastuolulised olukorrad ja nende lahendamiseks on vaja teadlikuks saada tolle tundliku punkti ja selle all varjuva haava olemasolust endas.
Ainult siis saab ilmneda sügavuti veevalajalik väljendumine, milles on tõepoolest teineteisemõistmist, sõbralikkust, hoolimist ja huumorit.
Õhumärgi Mustale Kuule, kui ta ilmneb deemonlikus võtmes, on omane reaalsustaju puudumine. Illusoorne ettekujutus, millel poleks nagu juuri reaalsuses, ja nii kujunevad tema ideaalid, õpetused ja jutud väga erinevaks tema enda käitumisest ja reaalsetest elu olukordadest.
Selle lõhestumise avastamine, tunnistamine ja läbi nägemine ongi siinkohal ülesanne.
Kuna Veevalaja Must Kuu annab kalduvuse käituda sisimas lõvilikult, siis ilmneb ka omadus moodustada enda jaoks usaldusväärne „õukond“, keda inimene siis justkui usaldaks ja kelle aususe suhtes ta on veelgi haavatavam kui Lõvi tavaliselt.
Tema üks suurimaid takistusi eneseteadvustamisel ongi see, et talle on väga raske rääkida tõtt – ta haavub, sulgub ja muutub enesekaitseks ülbeks, aga tõelist arusaamist sellest lõhest, mis temas valitseb, sellest illusioonist, mis lahutab teda reaalsest eneseteadvustamisest, on väga raske üles leida.
Siinkohal on huvitav võrrelda Lõvi Musta Kuu käitumist Musta Kuuga Veevalajas.
Kui Must Kuu Lõvis kipub ennast alahindama, ei ole endas kindel ning otsib heakskiitu ja armastust suisa miljonitelt ja igaühelt eraldi ja isegi seda saades ikka ei usu, siis Must Kuu Veevalajas on täiesti veendunud, et tema on maailma naba. Isegi siis, kui kogu maailm väidab vastupidist.
Kusagil sisimas on temas lihtsalt pime usk oma paremusse, mis ei luba päriselt mõista vendluse ja inimarmastuse ideed, mida ta kuulutab.
Must Kuu Veevalajas annab kaasasündinud võime uuendusteks ja eksperimentideks, mis võivad ta viia kahes suunas – kui sisemine varjatud haav ja ebakindlus jääb juhtima, siis juhib tema tegevust justkui sisemine negatiivne Lõvi – ta hakkab looma reaalsusest lahus olevaid ideid, mis toovad kaasa praktilist läbikukkumist.
Kui haav on teadvustatud ja tehakse tõelist koostööd, nähakse ümbritseva tegelikke vajadusi, kooskõla, ühtekuuluvust jne, siis võib see olla vägagi edasiviiv ja vabastav.
Musta Kuuga Veevalajas on vaja töötada suurte inimrühmadega, erinevate maailmavaadete keskel, sotsiaalvõrgustikes.
Puutuda kokku erinevate sotsiaalsete gruppidega, erinevate vajadustega, iseloomudega. Väga hea on astroloogia, mis otseselt võimaldab õppida nägema üksiku ja ühtsuse seoseid.
Selle Musta Kuu asetusega on väga hea õppida esmalt tundma maailma erinevusi ja alles siis sõnastada enda eelistused ja seisukohad. Sel juhul saavad nad märksa kooskõlalisema avaldumise.
Väga hea on ka õppida oma reegleid korrigeerima vastavalt elukogemustele, mis vaatekohti üha avardavad ja uuendavad.
Tuleb esmalt õppida ise praktilisel kombel elama nende reeglite järgi, mida arvate olevat õiged, mitte püüda neid kõigepealt kehtestada teistele.
Väga hea on õppida austama võõrast arvamust – kuigi ükski arvamus ei ole absoluutne ja kajastab ütleja maailmavaadet, on Veevalaja Musta Kuu jaoks võõrastes ütlustes sageli sügavamat siirust ja ausust kui lähedaste omades, mis võivad kartusest inimest solvata olla ka lipitsevad ja tõde varjavad.
Kui soovite olla partnerluses vaba ja austatud, siis sama tuleks esmalt pakkuda ka partnerile. Musta Kuu puhul Veevalajas on oluline märgata eelkõige oma suhtumise autoritaarsust, mis sageli vangistab partneri võimaluse tunda ennast võrdse ja väärikana oma tõekspidamistes.
Musta Kuu puhul Veevalajas on hea valida töö, kus tegutsetakse reaalselt kogu sootsiumi heaks. Mis arvestab tõepoolest inimeste elujärje parandamisega, mitte üksnes iseenda vajaduste rahuldamisega.
Oluline on ka õppida oma plaane korrigeerima, sest sageli loob elu Veevalaja Mustale Kuule just selliseid olukordi, kus on oluline otsida üldisemat harmooniat ja kooskõla.
Ärge teeselge tagasihoidlikkust, vaid tunnistage oma tegelikke vajadusi ja püüdke päriselt neid kooskõlastada ümbritsevate vajadustega.
Must Kuu Veevalajas annab eneseteadlikkuse korral võimaluse ennast teostada milleski, millest võidavad väga paljud. Sellise inimese looming võib teenida inimkonna, rahvuse, sotsiaalse grupi sügavamaid huve ja mõjuda vabastavalt üldisele arengule.

Must Kuu Kalades

Kalade märgi iseloomulik tugevus on usaldus, kaastunne, andumise, sulandumise, ühtekuuluvuse võime. Võime liita tagasi ühtsusse, liita tagasi tõelise omaksvõtu ja äratundmise abil.
Kalade märk on teadvuse kojujõudmine, usalduse leidmine kõrgema korrapära vastu, mis kõike ühendab, ja selle tunnetuse jagamine neile, kes seda vajavad.
Must Kuu Kalades katab just need teemad inimteadvuses varjuga ning peidab alateadlikku haava selles vallas. Hirmu usaldada, sulanduda, kaasa tunda.
Siin on valukoht, mis moonutab käitumise negatiivses võtmes neitsilikuks.
Siit ilmub enda kannatama sundimine, tagasilükkamine, ohvritalle mängimine.
Musta Kuu puhul Kalades on inimene sageli veendunud, et teised ei mõista tema sisemisi kannatusi, tema hoolitsemist nende eest, armastust nende vastu. Ta tunneb, et inimesed ei kujuta isegi ette, kui palju jõudu ta peab kulutama oma töödeks, toimetulekuks.
Kui palju tööd peab ta tegema, et õigustada oma olemasolu, käivitada oma firmat või teha midagi mitte ainult enda, vaid ka teiste jaoks.
Töötab kas või 24 tundi järjest, ei puhka ja siis räägib oma kannatustest üksikasjalikult.
Ta ei jäta kõrvale üle jõu käivat tegevust ja surub ennast selle nimel kas või vastu vallutamatut müüri laiaks.
Ta on veendunud, et on kutsutud aitama inimesi ja et teeb seda täiesti omakasupüüdmatult. Kuigi elu võib olla julm ja ta võib hakata jooma või sattuda haiglasse, ta kasvatab ikkagi lilli kõrbes.
Ja isegi kui viljakas pinnas on olemas kohe sealsamas, siis tema ikkagi kasvatab neid kõrbes. Kui ütlete talle, et ta on vajalik ja te armastate teda väga, siis ega ta ei usu. Ta ütleb – EI USU. Et räägi parem kohe välja kibe tõde, et tegelikult sa mind ei armasta, kuigi ma ohverdan ennast sinu heaks. Aga selleks, et sa siiski ei arvaks, et ta pole oma eluga rahul, räägib ta optimistlikke lugusid, kui vapper ta on olnud.
Ta võib kirjeldada pisiasjadeni kõiki oma kannatusi, üksindust, teiste hoolimatust, raskusi, perekonnaga seotud vintsutusi jne.
Must Kuu Kalades ärritub, kui tal palutakse kedagi aidata, aga tal pole üldse jõudu ega tahtmist.
Kuna Kalad on veemärk, siis ilmneb deemon siin samuti passiivsena nagu kõigis veemärkides.
Kalade märgi Must Kuu pressib sisemise ebakindluse korral ümbritsevatelt välja tähelepanu, ta räägib oma kannatustest ja kutsub sellega esile kaastunnet ning niimoodi toitub sellest.
See omakorda nõrgestab teda ja suurendab „polkovniku lese“ sündroomi.
Ta mängib ümbritseva inimlikkuse ja kaastundega, et sel kombel pälvida toetust.
Teine vampirismi vorm võib olla teiste süüdistamine inimlikkuse, kaastunde, abivalmiduse puudumises ja egoismis.
Kui see ei mõju, siis võib enesehaletsus muutuda agressiivseks ning päädida joomise ja skandaalitsemisega.
On hea sellistes olukordades mitte vaielda, vaid tunnistada asju nii, nagu nad on, tunnustada Musta Kuud Kalades selle eest, mis on tõepoolest olnud raske, ning osutada tähelepanu ja hoolimist.
Kindlasti vältida haletsust, mis pole mitte sugugi kaastunne, ning mitte võtta vastu temalt teeneid, mis tekitaksid tänuvõlgu või muid ebatervislikke seoseid suhetesse.
Must Kuu Kalades nimelt arvab, et teistele mugavuse ja hubasuse loomiseks on vaja luua komforti – asju – praktilisi teeneid ja olukordi, ja ta ei saa aru, miks teised seda tõepoolest siirast impulssi ei märka ega hinda. Tegelikult aga Kalade Must Kuu ei tea, kuidas luua õhkkonda endale või teistele.
Kalade tugevus on ühtse õhkkonna loomises, olemise energias, aga tema üritab seda luua Neitsi võtmes – luues materiaalseid tingimusi ja selle keskel närviliselt sahmerdades ei teki paraku ei ühtsustunnet ega ka mõnusat olemist.
Ta ei tea, kuidas käituda või olla, kui inimesed vajavad emotsionaalset, vaimset tuge, meelerahu.
Ta üritab seda lahendada praktilisel kombel, nagu on omane Neitsi märgile.
Siin on hea võrrelda seda toimet Musta Kuuga Neitsis, kus just vastupidi – inimesed vajavad praktilist abi, aga Neitsi Must Kuu ainult lohutab ja lubab ega astu ühtki praktilist sammu olukorra lahendamiseks.
Niisiis on Musta Kuu puhul Kalades kõige olulisem lõpetada enda praktiline kurnamine, ohverdamine, üle töötamine, asjatamine ning õppida looma esmalt rahu endas ja siis ka ümbritsevate jaoks – rahu, õdusust, omaksvõttu, lohutust, naudingut, kodusust jne.
Musta Kuu puhul Kalades kujunevad elulised olukorrad just selliselt, et temani jõuab see, mis vajab kalalikku toimimist, et terveneda, rahuneda, tunda ennast hästi, armastatuna, omaks võetuna jne. Läbi selle on ta ka ise hoitud ja toidetud.
Siin on võtmeküsimuseks näha läbi kalduvus lahendada asju „optimistlikult nuttes ja toimetades“ ja leida endas üles olemise rahu, äratundmine, nauding, ühtekuuluvus.
Kõige olulisem on õppida esmalt lõdvestuma, et saada välja askeldamise tsüklist, mille tõttu ei märgata enda ega teiste tundemaailma.
Kalade Musta Kuu puhul on praktiline tegevus ja sellega liialdamine sageli tupiktee – kui käib ikka juba pea peksmine vastu seina, siis on targem mitte edasi pressida, vaid mediteerida, lõdvestuda, võtta kiirus maha ja selgus saabub.
Oluline on mõista, et selgus saabub siinkohal kalalikul kombel – läbi olemuse rahu, vaikuse, lõdvestumise.
Kalade Musta Kuu deemon ei oska puhata!
See ongi tema suurim probleem, et ta üritab praktilisel kombel lahendada asju, mis saavad laheneda vaid tunnetuslikul teel.
Kui ta seda tõepoolest õpib, siis võib Must Kuu Kalades saada inimese kõrgeima eneseteostuse punktiks.
On veel üks oluline moment.
Ennast praktilise tegevusega kurnates seal, kus tuleks tegelikult lõdvestuda, ei saa ta ka aidata teisi lõdvestuda, olla õnnelik, tunda ennast armastatuna, ühtekuuluvana. Nii kurnab ta ennast sedavõrd, et hakkab hoopis ümbritsevat koormama oma kurtmisega.
Oht on ka hakata ennast viimases hädas lõdvestama alkoholiga või muul sellisel viisil, mis ei anna samuti hingelist rahu, terviklikkuse ja ühtekuuluvuse tunnet, mida Kalade märk oma kõrgemas olemuses loob.
Kalade Musta Kuuga inimese teele tuleb kindlasti olukordi, mis lahenevad täiesti ise, kui ta lõdvestub, puhkab ja laseb asjadel olla – tal tuleb lihtsalt õppida seda mõistma ja mitte tormata ennast pressima läbi betooni või kukkuda kangelaslikult just kõrbes lilli kasvatama.
Siin on oluline toimekusega mitte liialdada, et siis ennast ja teisi ära kurnata ja lõpuks kokku variseda ning haliseda. Pidev tormamine hoiab inimest ju lahus ka tema tegelikest elujõu allikatest ning kutsub kosutava kaastunde ja armastuse asemel ellu närutavat haletsust.
See ongi üks olulisim õppetund Musta Kuuga Kalades.
On oluline näha läbi, milles on Kalade Musta Kuu tööhulluse põhjus – see on temas olev sisemine haav ja tundlik punkt seoses oma mittevajalikkusega.
Tal on tunne, et ta pole maailmale vajalik, ja ta arvab, et seda tunnevad ka teised. Nii ta ohverdab selle heaks – töötab 24 tundi, sebib meeletult, aga lahendab sellega üksnes majanduslikud ja praktilised asjad, mis võivad ikkagi jääda ebaoluliseks, kui sellega ei kaasne hingerahu, õnnetunnet, ühtekuuluvust, head kodust õhkkonda, südamesoojust jne.
Selliselt ennast piinates ja ringi tormates neid aga ei teki.
Lõpuks on vaid pettumus, kui kogu enesekurnamise tagajärjel otsivad need, kelle pärast kurnatud sai, veel endale õnnelikuma ja rahulikuma paiga.
See kukutab Kalade Musta Kuu enesehaletsusse ning ta jutustab nukraid lugusid ülekohtusest elust ja tänamatutest inimestest, mis omakorda viib vampirismini.
Need asjaolud on väga oluline aegsasti läbi näha ja õppida endas arendama Kalade märgi tõelisi omadusi.
Kalade Must Kuu süüdistab oma valus teisi, et need ei pane teda tähele, ei armasta, et armastatakse rohkem nende vendi ja õdesid, teisi töötajaid jne.
Must Kuu Kalades võib võimendada üles just halba suhtumist.
Ta justkui ootab, et temasse suhtutaks halvasti või et teda peetaks halvaks, otsib kinnitust, et temast ei hoolita.
On väga oluline näha läbi, et selle moonutuse all on haav ja ülitundlik punkt, mis lihtsalt võimendab üles tühiseidki olukordi.
Siin on veel üks moment, mida tasub märgata.
Nimelt võib selline haletsus tekitada ka olukorra, kus Must Kuu Kalades üritab praktiliselt aidata kedagi õnnetukest, püüdes taluda ebanormaalset kohtlemist ja korraldada selle teise (näiteks partneri) tööasju. Ta viib end seeläbi haletsusväärsesse olukorda, sest selline toimimine närutab mõlemat ega loo hoidvat ja armastavat energiat nende kummagi ellu. Jällegi sama teema – ei saa neitsilikul kombel lahendada Kalade märgile omaseid asju.
Musta Kuu puhul Kalades on väga oluline näha läbi igasuguse ohverdamise mittevajalikkus. Kõik sellised tasakaalutused, nagu näiteks kurnata ennast viimse piirini ja siis tahta, et teised aitaksid, või võtta vastutus kellegi eest, kes on ennast kurnanud viimse piirini, ja siis püüda teda päästa mingil ennastohverdaval kombel. Need kumbki ei toimi.
Mõlemal on vaja leida enda kese, oma sisemine rahu, oma selgus, kuidas kumbki peaks toimima, et asjad mõlema elus laabuksid parimal kombel ja et inimeste vahel valitseks tõepoolest mõistmine, kaastunne, armastus ja hoolimine.
Musta Kuuga Kalades võib ülitundlikkus, mis on seotud alateadliku haavaga, röövida inimeselt võime nii anda kui vastu võtta. Ta kurdab tähelepanu puudumise üle, aga ei märka ise teiste tähelepanu, sest on igasugu toimetustega nii hõivatud.
Ohverdamine ja kannatus – need kaks võivad sedavõrd hõivata tema tähelepanu, et ta ei tahagi märgata, et temast hoolitakse. Ta võib isegi mitte osata selles olukorras olla.
Niisiis nõuanne inimestele Musta Kuuga Kalades ja ka kõigile teistele, kes kipuvad teisi aitama esimeses järjekorras:
ärge rikkuge oma lähedaste elu, andes neile liigselt hoolitsust, mis muudaks nad laisaks ja abituks ega annaks neile võimalust tunda iseendale toetumisest rõõmu.
Ärge tehke oma armastusest ohverdust.
Mõelge parem endale välja kõige mugavamad olud – lemmikud!
Üksnes rahuloleva ja õnneliku inimesega on ju hea koos olla.
See, kes ohverdab – isegi armastuse nimel – on lõpuks külm ja kõva nagu kivi.
Retsept inimesele Musta Kuuga Kalades:
lõdvestu ja naudi enda ja inimeste hüvanguks!
Musta Kuuga Kalades on head kõik tegevused ja tööd, mis on seotud lõdvestumise, meditatsiooniga, kunstiga, loominguga, mõnusate tingimuste loomisega, poeesiaga, massaaziga, mis lõdvestab.
Tööd, mis on seotud vana lõpetamise ja uuele tee sillutamisega, psühholoogiaga, esoteerikaga, ühtekuuluvuse loomisega, hingelise pärandiga jne.
Tuleb õppida võtma rahulikult hetki, mil te ei saa teisi mingil praktilisel moel aidata.
Ei ole vaja oodata teistelt toetust, et siis pettuda, ega ennast kurnata, andes ning ohverdades teiste hüvanguks. On vaja näha läbi sedalaadi olukordade tasakaalutus.
On hea väljenduda ausalt, tunnistada oma tegelikke vajadusi ning küsida otse, mida teine selle või teise eest vastu soovib, mitte teha teeneid, mis võivad osutuda mittevajalikuks ja toidavad seeläbi taas ohverdamise mustrit.
Ei ole vaja teha halva mängu juures head nägu ega mängida optimisti seal, kus asjad on halvad ja ei toimi.
Tuleb lõdvestuda ja õppida saama selgeid vastuseid sisemisest rahust ja äratundmisest, mida oleks tegelikult selles või teises olukorras arukas teha.
Kui asjad tööl ei toimi, siis võtke puhkust ja lõdvestuge – andke endale rahu ja asjad lahenevad.
Kui mingid asjad ikka tõesti ei toimi, siis otsige kergem võimalus ja ärge pressige iga hinna eest läbi seina.
Õppige tundma kaoses olemise rahu ja lõdvestuma – ärge tahtke kõike iga hinna eest korda teha.
Õppige pidama kõige olulisemaks seda, et teil on mõnus ja mugav olla – nii töös kui koduses elus.
Ärge otsige vabandusi ebaõnnele – öelge otse, et olite laisk või ei tahtnud ja õppige mitte võtma vastu ülesandeid, mida te täita ei taha.
Üldse! Ärge kiirustage lahendama kellegi teise tööülesandeid ega osutama liigset praktilist abi. Teie osa on rohkem tunnetuslik, vaimne, hingeline. Tunnustus, kaastunne, lohutus, huumor, soe õhkkond jne.
Tegelege meditatsiooniga, lõdvestumisega, märgake märke, kuulake intuitsiooni. Ärge püüdke olla liiga mõistlik – liiga loogiline – õppige kuulama sisetunnet.
Kalade Must Kuu võib anda kõrgeima eneseteostuse Kalade märgis. See on võime lahustada takistavaid ja oma aja ära elanud piire, mõistmise takistusi, sünnitada kaastunnet, loovust, poeesiat, rahunemist, äratundmist, kõrgemat hingearmastust, ühtekuuluvust, kodurahu jne.


Must Kuu astroloogilistes majades

Kui Musta Kuu positsioon sodiaagimärkides kirjeldab eelkõige Musta Kuuga seotud hingelist, emotsionaalset tasandit inimolemuses, siis astroloogiliste majade ring kirjeldab peamiselt materialiseerumise astmeid, kristalliseerumist konkreetsetesse olukordadesse, kujudesse, eluvaldkondadesse.
Astroloogilised majad on nagu kogemuse kristalliseerumise astmed ja nii annab ka Musta Kuu asetus majas informatsiooni selle energiaga seotud iseloomuliku keskkonna, olukorra ja kujude ilmnemisest inimese elus.

Must Kuu 1. majas

Esimene maja on seotud iseenda manifesteerimisega – mina olen!
See on iseloomulik väljaastumine maailma, aga ka see, millele me pöörame esmajoones tähelepanu ümbritsevas. Selles on meie iseloomulik alustamine.
Must Kuu esimeses majas annab inimesele selgelt eristuva välimuse.
Tema isikus on midagi magnetilist.
Ta tõmbab tähelepanu. Temas on ka ülitundlikkust, mis seotud iseenda isikuga.
Tähelepanu, mille tema isik isegi tahtmatult suudab liikuma tõmmata, on sageli suurem, kui ta seda välja kannatab.
Selles asetuses on väga oluline õppida selle tundlikkusega toime tulema.
Võtta seda kui enda isikupära osa. Leida sellele kõige paremaid rakendusi.
Loobuda püüdest jääda märkamatuks ja õppida arvestama asjaoluga, et kui astuda esile, siis see toob otsekohe kaasa ka suurenenud tähelepanu ning selleks tuleb olla valmis, mitte minna kohe endast välja ja tormata uuesti varju või kedagi ülitundlikkusest tingituna rünnata.
Selles asetuses on vaja teadvustada enda kaasasündinud karismaatilisus ja leida talle parim väljendusviis.
Teadvustada tundlikkus ja magnetilisus oma isikupäras ja tervendada endas kahtlemisega kaasnev kalduvus ebameeldivateks ootamatusteks suhtlemises.
See on asetus, mis rõhutab eneseteadvustamise olulisust.

Must Kuu 2. majas

Teine maja on seotud väärtuste teemaga. Minul on!
Siia kuuluvad kõik väärtused, mida inimene seostab endaga. Nii materiaalsed, hingelised kui vaimsed – kõik, mida ta loeb endaga kaasnevaks.
Must Kuu teises majas annab väärtustega seotud ülitundlikkuse.
See teema on tähelepanu all ja toob tähelepanu ka inimesele, kes sellist asetust kannab. Siin on esiteks varjatud kahtlused, mida inimene kannab. Võib-olla hirm, et ta ei suuda väärtusi luua, et tal on midagi puudu, et on hädasti vaja juurde hankida, samas võib vahelduda klammerdumine ja siis jälle lõhkumine.
Sisulises mõttes iseloomustab seda protsessi Musta Kuu märgipositsioon.
Siin võib olla ka skandaale seoses väärtuste või väärtuste puudumisega.
Naiselikkuse teema võib samuti olla tundlik, ka kõik kehaga seonduv.
Samuti seksuaalsusega seotud teemad ning kinnisvara ja rahaga seonduv.
Siin on sageli kõikumist kahe pooluse vahel – ülimalt hinnaline ja siis jälle täiesti väärtusetu. Sedalaadi süüdistusi võib ilmneda nii enda kui teiste aadressil.
Siin on oluline teadvustada enda ülitundlikkus ja vastuolulise käitumise kalduvus väärtustega seonduvas.
Koos eneseteadlikkusega avab Must Kuu kanali väärtuste teemas.
Siin võib ilmneda rikkus, sügavate väärtuste selge äratundmine ja ka võime neid koguda, luua stabiilset kasvu.
Eneseväärikus koos isikupäraste omaduste ja annetega, mida kasutada enda ja teiste hüvanguks.

Must Kuu 3. majas

Kolmas maja on seotud informatsiooniga ja individuaalse mõtlemisega – mina mõtlen!
See on informatsiooni liigutamine, sõltumatu vaatekoha vabana hoidmine ja jagamine.
Mõttevahetused ja teadmiste kogumine.
Must Kuu kolmandas majas annab ülitundlikkust mentaalses plaanis.
Mõtlemisprotsessid on väga kergesti mõjutatavad, samuti lähisuhted, kõik üks-ühele vestlused, kus kaitsed ja rünnakud on selle tundlikkuse tõttu kerged tulema.
Ka informatsioon võimendub inimese jaoks kergesti üle. Siin on lihtne sääsest elevanti teha.
Ta võib mingeid uudiseid või informatsiooni lausa karta.
See paneb omakorda kaitsval kombel käituma ja eks parim kaitse olevat ju rünnak.
Siin ei sünni rahulik arutelu üldsegi mitte kergesti, vaid sagedasti kukub välja hoopis tõeline kaitsekõnede ja rünnakute vaheldumine.
Paljud tavalised asjad võivad tunduda kahtlased, nende taga võidakse näha midagi muud, mingit vandenõu.
Info otsimiseks kasutatakse sageli varjatud kanaleid, saladused tõmbavad hirmsasti, samas on need igavene nuhtlus, sest ka seovad.
Sageli satub nende inimeste kõrvu ka kuulujutte või laimu, mille sisulise poole kohta annab aimu sodiaagimärk, milles Must Kuu asub.
Siin on oluline töötada läbi nii sügavuti kui võimalik Musta Kuuga seonduv ülitundlikkus ja kui õnnestub, siis valgustada tema allikad, algsed haavad, ja nii saab Must Kuu sillaks informatsiooni valdamisse. Saavutatakse tõepoolest mentaalne sõltumatus ja läbinägelikkus.
Võib ilmneda suhtlemise ja info edastamisega seotud anne ja sellele sobilik eneseteostus.

Must Kuu 4. majas

Neljas maja on seotud kodu, pärandi, hingesuguluse, juurtega. Mina tunnen!
Siin on seosed oma kasvupinnasega – perekonnaga, suguvõsaga, juurtega igas mõttes.
Must Kuu 4. majas annab ülitundlikkust seoses perekonna, suguvõsa, vanemate või koduga.
Sageli on tegemist suguvõsa „musta lamba“ või ka „valge varesega“ – vahet pole, mõlemal juhul on see raske roll, mis kurdab oma üksinduse üle, tõmbab tähelepanu ja tunnetab valulist eristumist seal, kus oleks kohane tunda ühtekuuluvust.
Siin võib vahelduda ülim kodule pühendumine kodu hülgamisega.
Suguvõsaga on samuti seotud kord uhkus ja siis jälle talumatus.
Vanematest võidakse olla väga sõltuv ja pidada sealjuures vabadusvõitlust sõltumatuse nimel.
Musta Kuu puhul on iseloomulik just vastuoluline käitumine. Igatsetakse omaksvõttu, samas ise justkui rebitakse ennast valuga lahti.
Igatsetakse armastust, aga samas ei taluta neid, kellelt seda igatsetakse.
Soovitakse üht, aga oma käitumisega kutsutakse esile teist ja siin ilmutab see kalduvus ennast kodu ning perekonna teemas. Ülim hoolimine vaheldub täieliku hoolimatusega ja isegi lahtiütlemisega.
Kui Must Kuu on selles majas leidnud täielikku läbitöötamist, ilmneb sügav hingeline ühtekuuluvus kodu ja perekonnaga. Siis ollakse tõepoolest korralikult juurdunud oma elupinnases. Ollakse leidnud oma koht, hingearmastus, eneseväärikus ning ülesanne perekonnas ja suguvõsas.

Must Kuu 5. majas

Viies maja on loovuse maja – mina loon!
Siia kuuluvad hingest sündivad loomingu viljad – lapsed, kunstiteosed, hooldatud aiad, kaunid muusikapalad, poeesia, lavateosed jne.
Must Kuu viiendas majas on seotud varjamise, ebakindluse ja ülitundlikkusega oma eneseväljenduses. Siin võib olla enda tunnete alla surumist, püüdu meeldida või välja teenida tähelepanu. Siin võib olla alaväärsuskompleksi enda loomingu, laste, armastusega seoses.
Siin võib liiga palju korda minna kellegi teise arvamus.
Enesehinnang võib sõltuda mingitest välistest muutlikest asjaoludest.
Samas võib väiksemagi tähelepanu korral jälle välja lüüa võimukus, tähtsus ja autoritaarsus, mis siiski kipub mingil sisemise ebakindluse hetkel justkui kokku kukkuma.
See on vastuolulisus seoses eneseväljendusega.
Puudub loovusega seotud vabadus, enesekindlus ja sisemine endale toetumise väärikus.
Nii on inimene emotsionaalselt kõigutatav. Uhkus vaheldub häbiga, esile tulemine varju minekuga, seda juhib alateadlik haav ning sellega seotud sisemine ebakindlus.
Oluline on sellele tundlikkusele tähelepanu pöörata. Leida selle juured endas ja saada sellega seonduvatest asjaoludest teadlikuks – siis pöördub Must Kuu iseäranis eredalt inimese individuaalsust toetavaks jooneks. Kingib karismaatilisust ja sügavat sensitiivsust, mis toidab suurepäraselt tema loomingut. Sel juhul annab Must Kuu inimese loomingule sügavust ja kordumatut isikupära. Midagi, millega tema looming puudutab tõepoolest südameid.

Must Kuu 6. majas

Kuues maja on seotud korrastamise, analüüsiga, kriiside ületamisega, tervenemisega.
See on eksistentsiaalse hirmu ja välise ning sisemise kohtumisega kaasnevate tasakaaluhäirete ületamise maja. Mina korrastan!
Must Kuu kuuendas majas annab rõhutatud kriiside tunnetuse.
See annab ülitundlikkuse välise ja sisemise vahelistes piirpingetes. See annab pisiasjade kartust, tervisemuresid, lõdvestumise probleeme, võib tekitada suutmatust toime tulla mingites praktilistes olukordades.
See on ka kõrgendatud tundlikkus seoses tähelepanuga.
Siin on väga oluline õppida lõdvestuma, rahunema ja olema konkreetne, täpne just praktilistes toimingutes, sest sisemise kahtlusega ja kartusega seotud ärevus ei lahene, kui püüda lihtsalt mitte midagi tegemisse põgeneda või teha kellegi teise aadressil kriitikat.
Siin ei aita vabandused laadis „kärss kärnas ja maa külmand“.
Meisterlikkus kasvab läbi kogemuste. Seepärast on ka kuuenda maja Musta Kuu parim lahendus tegeleda praktiliselt kriisiolukordadega, õppida olema neis kohal, olema rahulik, metoodiline ja toimiv.
Sel juhul kingib Must Kuu oma peene tunnetuse selle tegevuse teenistusse ja toetabki omalt poolt meisterlikkuse väljaarenemist.

Must Kuu 7. majas

Seitsmes maja on esimene maja ülalpool horisonti. See on partnerluse maja – vastupeegeldusega kohtumise maja maailmas ja tema suhetes.
Meie oleme!
Must Kuu seitsmendas majas kannab endas ülitundlikkust ja kergelt haavatavust suhetega seoses.
Siin on tegemist omamoodi „peeglikartusega“ ja see kartus paneb tahtma vahel peegleid kinni katta, aga vahel ka katki lüüa. See on seotud raskustega suhetes, sest kuidagi ei õnnestu leida seda stabiilset ja rahulikku kohtumispunkti või ka kooskõla.
Ikka ollakse kas liiga pealesuruv või hoopis jooksupanev oma suhetes.
Suur tundlikkus võimendab lihtsalt asjaolusid üle ja see omakorda tekitab lainetust. Kaitseid, rünnakut, põgenemist ja muud säärast.
Selle Musta Kuu majapositsiooni puhul on väga oluline teadvustada oma alateadlikud hirmud suhtlemise ees, õppida teadlikult arendama rahulikuks jäämise võimet. Ületada hirm, et suhe ei jää püsima, et kooskõla ei õnnestu luua, ja sellest tulenev rabedus ja kiirustamine, mis keerabki sageli asjad untsu.
Otsida teadlikult kooskõla. Panna oma tundlikkus ja karismaatilisus parimal kombel suhtlemise teenistusse ja nii see võibki pöörata ümber – hirmu teenimiselt armastuse teenistusse ja kinkida nüüdsest suhetesse erilise tähelepanelikkuse, läheduse ja harmoonia.

Must Kuu 8. majas

Kaheksas maja on seotud ühinemisega läbi individuaalsete piiride. See on transformatsioonide maja, et leida suhetes sügavamat ühtsust.
See on ühiste ressursside loomine. Meie ihaldame, meie omame!
Must Kuu kaheksandas majas annab eeltoodud teemadega seotud tundlikke punkte ja varjatud alateadlikke haavu, mis teevad ühinemise protsessid mõnevõrra raskeks.
Siin võib olla kivistumist ja liigset rahu taotlemist, mis ei ole mitte tegelikust sisemisest soovist ajendatud, vaid pigem kaitse emotsioonide ja muutumise kartuses.
Siin võib esineda ka sedalaadi tasakaalutust, kus pikale vaikusele järgneb suur plahvatus ja siis võib-olla taas sulgumine pikemaks.
Sellise Musta Kuu asetusega on oluline teadvustada endas kalduvus vulkaaniliseks tegevuseks ja õppida seda ülitundlikkust, mis neid plahvatusi tekitab, rakendama mitte enam alateadliku hirmu teenistuses, vaid armastuse teenistuses.
Nii saab Mustast Kuust siin kogemusliku tarkuse allikas transformatsioonide läbimisel.
Siit võib kasvada välja ka võime aidata teistel saada hakkama erinevate kriisidega, mis seotud sulandumise usaldusega suuremas tervikus. Muutustega toimetulekus.
See on hirmu ületamine surma ja muutumise ees ning vabadus leida sügavat ühtekuuluvust inimsuhetes, inimkogemustes.

Must Kuu 9. majas

Üheksas maja on seotud ühismõtte vormidega.
Siin leiavad väljendumist erinevad kultuurid, religioonid, haridus, kauged reisid, erinevad maailmavaatelised ettevõtmised, aga ka internet ja tema suhtlusvõrgustikud jne.
Meie mõtleme, meie usume!
Musta Kuu asetus üheksandas majas tekitab alateadlikku ebakindlust ja hirmu just neis eespool loetletud valdkondades.
Üheksanda maja teemadega seotud ülitundlikkus tekitab vaheldumisi hooplemist ja üleolekut ning siis jälle tuleb tunnistada allajäämist selles vallas.
Rahulikku suhet on väga raske leida. Kord laamendatakse täiega justkui elevant portselanikaupluses ja tehakse maha kellegi usku, teadmisi või näiteks veebilehekülge.
Siis kardetakse tähelepanu – ei lubata filmida, salvestada, tsiteerida jne.
Siis jälle tahetakse hirmsasti tähelepanu ja provotseeritakse seda kuni järgmise kadumise impulsini, kus jälle kõik eelnev ära kustutatakse, ja nii see käib.
Ilmneb tasakaalutus just info käsitlemisel ja seda kartusest erinevate ühisvaimu keskkondade või kontekstide ees.
Selline tahan-ei taha märul toimub, kuni inimene teadvustab selle ülitundlikkuse endas ja ei süüdista enam keskkonda või konteksti, kus ta möllab, tormates kord suure hooga uksest sisse ja siis jälle välja ning tekitades segadust.
Kui ta õpib ennast nägema kõrvaltvaataja silmadega ja ületama seda sisimat ebakindlust, õpib austama erinevaid kultuurikontekste, kodulehti, õppeasutusi, usulisi koolkondi, õpetusi jne kui maailma mitmekesisust, siis ta omandab suurepärase võime orienteeruda kultuurikontekstis.
Ta oskab tsiteerida ja välja tuua väga huvitavaid seoseid, temas endas kujuneb välja individuaalne ja samas ümbritsevast teadlik ning hästi kohanenud maailmavaade.
Temast võibki saada tõeliselt karismaatiline ja armastatud visionäär.

Must Kuu 10. majas

Kümnes maja on seotud vastutuse kandmisega. See on vormi manifest ja tippkogemus. Mõistuse võit ja tippsaavutus.
See on kulminatsioon vormi loomises – siit edasi vorm väljapoole enam ei arene.
Ta hakkab pakkima hoopis sisu justkui kokkuvõtteks, kontsentreerib kogemust justkui viljaks, mida kinkida tagasi maailmale, kes kinkis inimteadvusele kogemuse.
Kümnes maja – meie vastutame!
Must Kuu kümnendas majas annab vastutusega seotud ülitundlikkust.
See tekitab vastuolulisuse selles teemas. Soovi olla juht, olla tipus, olla vastutav, edutatud jne, samas suure sisemise ebakindluse astuda neid astmeid, mis viivad vastutuseni, tippu, edutamise juurde jne.
Vormi loomise protsess on astmeline. Kes astmeid astuda ei julge, sellel on parem tippu mitte jõuda, sest kui keegi ta justkui kraanaga sinna tõstaks, kardaks ta seal ka kõrgust ja kukuks ilmselt varsti alla tagasi.
Seda tekitabki Must Kuu kümnendas majas. Soovi jõuda kohe tippu ja lasta ennast tipus olijale kohaselt kohelda, aga samas kukkuda iga väiksemagi asja peale kokku või siis minna endast välja, sest sisemuses pole justkui seda toekust, mille annab üksnes ise aste astme haaval minemine.
Siin on niisiis oluline teadvustada endas see vastuolu, mida tekitab sisemine alateadlik ülitundlikkus ja haav minevikust.
Tuleb võtta teadlikult asja rahulikult ja liikuda sammhaaval omas tempos oma valitud teel.
Leida endas justkui lille väärikus kasvada rakk raku haaval õitsemise poole ilma kellegi pärast kiirustamata ega kellegi eest põgenemata, ilma lootmata, et keegi kusagilt tuleb ja „teeb mu valmis“.
Sel juhul saab Mustast Kuust vägagi vormitundlik looja ja tema struktuuritunnetus võib anda tõepoolest suurepäraseid tulemusi. Andagi võimalust jõuda milleski tippu ja kanda väärikalt vormiga seonduvat vastutust.

Must Kuu 11. majas

Üheteistkümnes astroloogiline maja on seotud kogemuste viljadega.
See on ühismõtete maja, milles ei püüelda enam niivõrd mingit struktuuri looma, kui just läbitud vormikogemusest sisulist sõnumit välja tooma.
See on elutarkuse jagamise maja.
See on käsiraamatute, elulugude ja rännaku kokkuvõtete maja. Meie teame!
Must Kuu üheteistkümnendas majas annab ülitundlikkust ülaltoodud teemadega seoses.
Siin on pelgust oma kogemuse viljade suhtes. Kord võivad need tunduda ülimalt erilised ja kogu inimkonnale vajalikud, siis jälle paistavad need teiste jaoks tühised ja lihtsalt kitsalt isiklikud asjad.
Siin võib olla ülimat tundlikkust oma elukogemuse ja elutarkuse jagamisega seoses. Kord surutakse seda liiga peale, siis jälle salatakse maha. Kogemused oleks nagu olnud, aga neid jagada on raske. Neid on raske tuua inimesteni, oma sisemaailmast reaalsusse.

Siin võib esineda ka kadeduse ja usaldusega seotud segadusi. Kuuluvus mingisse mõttekaaslaste gruppi võib olla tundlik teema. Oma lugu kiputakse mingis mõttes üle tähtsustama ja teiste oma alavääristama. See on aga üksnes enda sisemise ebakindlusega seotud ilming.
Niisiis on oluline teadvustada oma sedalaadi tundlikkus, mis teeb raskeks teistega kogemuste jagamise. Siin on oluline leida ülitundlikkuse juured, tervendada see põhjus, mis tekitab tasakaalutust universaalse ja individuaalse käsitlemisel.
Nii aitab Must Kuu läbi oma loomupärase sensitiivsuse ja sügavuse luua vägagi nauditavat väljenduslaadi ja oskust anda parimal kombel edasi kogemustest välja kasvanud teadvustamised.

Must Kuu 12. majas

Kaheteistkümnes maja on seotud sulandumisega kogemusest taas iseendasse, allikasse, algusesse.
See on usalduse leidmine elukogemuses, see on tõepoolest „iva“ leidmine.
See on iseenda leidmine keset kriisi, milles langevad mingil kombel meid iseendast lahutavad loorid.
Meie usaldame!
Must Kuu kaheteistkümnendas majas annab alateadlikku hirmu endaga kohtuda, hirmu usaldada, sulanduda ja lasta lahustuda maist kogemust katval rüül.
See hirm paneb põgenema enda eest ja otsima „paremat kohta“ või asjalikumaid tegevusi, et mitte jääda üksi iseendaga. Et mitte sattuda silmitsi mingi sügava äratundmisega iseenda olemusest. Et see äratundmine ei saaks eest rebida kardinaid, mida me selle hirmu tõttu kiivalt ees hoiame.
Nii sunnib Must Kuu kaheteistkümnendas majas inimest justkui liikvele.
Otsima abinõusid, mis aitaksid toime tulla seletamatu stressiga sisimas, aga sageli otsima neid väljast, mingist asendustegevusest.
Sellega kaasneb tavaliselt tohutu kontrollimine, et mitte „langeda endale sülle“.
Vahel kutsub see esile soovi „päästa maailma“, sest sisemuses on selle koha peal ülitundlik punkt. Nii asutakse sageli maailma päästma praktilisel ja asjalikul kombel, mis loomulikult käib üle inimliku jõu, ja nii vajatakse hoopis ise päästmist.
Must Kuu kaheteistkümnendas majas tekitab sageli püüdu enda eest põgeneda ja samas mängib meid just sellega iseendale kätte.
Niisiis on Musta Kuu parim läbitöötamise viis vabatahtlik pühendumine, alistumaks iseenda sügavamale tõele.
See on meditatsioon, lõdvestumine, kohale jäämine, rännakud oma alateadvusse, kunstilooming, muusika – kõik, mis laseb leida kooskõla oma sügava sisemaailmaga.
Soov õppida tundma enda ja teiste sisemist reaalsust ja mitte projekteerida välisele maailmale oma allasurutud haavu.
Mitte pressida ümbritsevalt välja haletsust ja mitte salata enda sisemist ülitundlikkust maha, teeseldes tugevust, mis oleks ennast tõeliselt tundmata seest tühi.
Kui Must Kuu kaheteistkümnendas majas leiab aga teadlikku kohtlemist, saab temast väga sügav ja tundlik õpetaja, kes teadvustab maailma olemust, ühtekuuluvust, sisemist rahu ja hoitud olemist. Selles on võti millegi üldinimliku juurde.
Siis on see tõeline hingehoid, mis siit võib sündida. Sügav mõistmine, kaastunne ja usaldus.

Tekstid toimetanud Eve Sooneste.